HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1953 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

1953 NAM KỲ GIAI ĐOẠN 1953 00 Số lượng tỉnh thành 00 Số lượng quận (*) 0000000 Dân số Nam Kỳ         (*) Tổng số lượng quận chưa tính Sài Gòn - Chợ Lớn và Cap Saint Jacques. (*) Đặc khu Côn Đảo không tính vào thống kê. TỈNH BẠC LIÊU Quận: …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1953 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI THIÊN CẢNH ĐÀN (PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

Thánh thất tọa lạc tại đường Võ Văn Tần, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI THIÊN CẢNH ĐÀN (PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

MIẾU BÀ CHÚA XỨ (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

Miếu Bà Chúa xứ tọa lạc tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 16Km về hướng Bắc. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more MIẾU BÀ CHÚA XỨ (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

CHÙA PHƯỚC LINH (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

Chùa Phước Linh tọa lạc tại ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 14Km về hướng Bắc. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA PHƯỚC LINH (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

CHÙA TỪ PHƯỚC (XÃ AN XUYÊN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

Chùa Từ Phước tọa lạc tại ấp 4, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 15Km về hướng Bắc. 0000 Năm được thành lập 00000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA TỪ PHƯỚC (XÃ AN XUYÊN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

ĐÌNH THẦN TÂN NGHĨA (XÃ AN XUYÊN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

Đình Tân Nghĩa tọa lạc tại ấp 6, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 13Km về hướng Bắc. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more ĐÌNH THẦN TÂN NGHĨA (XÃ AN XUYÊN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI THIÊN LÝ ĐÀN (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

Thánh thất tọa lạc tại ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 12Km về hướng Bắc. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI THIÊN LÝ ĐÀN (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

MỘT CẢNH ĐẸP TRONG QUÁ TRÌNH ĐI ĐIỀN DÃ Ở NAM BỘ

Trong quá trình điền dã lấy tư liệu làm Gia Phả, tôi tình cờ phát hiện một cảnh đẹp ở nơi đây, nay chia sẻ để mọi người cùng biết đến. 0 Năm được thành lập 0 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more MỘT CẢNH ĐẸP TRONG QUÁ TRÌNH ĐI ĐIỀN DÃ Ở NAM BỘ

CHÙA BỬU SƠN (XÃ AN XUYÊN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

Chùa Bửu Sơn tọa lạc tại ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 13Km về hướng Đông Bắc. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA BỬU SƠN (XÃ AN XUYÊN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)