----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Ao Thất Bửu tọa lạc tại xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

20ebb21d57daee0e89cd836c67e36160.md.jpg
be48d29ae4a741909959e69a8a86955f.md.jpg
6602514d116ffb997203faf4b28b7c69.md.jpg
bffc001a2317665fcef4cc734add0b50.md.jpg
2b9e003b46fd42855acc94dd21e1f7a6.md.jpg
69629bea8bd833a99882797c3da933b7.md.jpg
3186e1aefc399d4d1c43b404366e8650.md.jpg
a93df974c9188f1a995fc626061ec685.md.jpg
8c28bea928b5349ad0e62911b0134fd4.md.jpg

Previous reading
TRÍ HUỆ CUNG (XÃ TRƯỜNG HÒA, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TRƯỜNG LƯU (XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)