----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Báo Ân Đường tọa lạc tại đường Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

c4263638235e71ea1ef7e7140e0fff65.md.jpg
47b651e74e4ede762340f0f810c3985d.md.jpg
c66f25dba3cdd81e2a23d70d3d48e265.md.jpg
99a9d937914a5efc8f9ea446cfa1c42f.md.jpg
8a698cd033bacab95282ebcabec6034b.md.jpg
3d13b339fae75e501cca33d6e2c6aa46.md.jpg
aad330ba1a610bd9ccb3fa7cdec7ceda.md.jpg
f6fe4739e8189524552c822875ac6f93.md.jpg
6a3f90b638868580260f8dd54981ff98.md.jpg
a0c8b060684552a8940b59bb42e2514b.md.jpg
04aaf6356ff4dea6f5e28a4d75744e0c.md.jpg
00dbf4bc4b9329ffbbdcd004a7970c90.md.jpg

Previous reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU LONG HẢI (XÃ LONG THÀNH NAM, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
TRÍ HUỆ CUNG (XÃ TRƯỜNG HÒA, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)