----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Trước tiên, chúng tôi nói nhanh về Cung Sanh (Bát Quái) và Cung Phi để bạn đọc dễ hiểu. Nếu bạn cần xem về Hôn nhân – Gia đạo thì cần Cung Sanh (nam và nữ coi chung), nếu bạn cần xem về kinh tế và xây cất (đất đai, nhà cửa,…) thì cần Cung Phi (nam và nữ phải coi riêng).

Trong bài viết https://giapha.org/bang-tinh-nam-am-lich-mang-ngu-hanh-cung-sanh-cung-phi-tu-nam-00012999/ đã có thông tin chuẩn từ năm Công nguyên thứ Nhất đến năm 2999. Tuy nhiên nếu bạn muốn tự tính nhẩm mà không cần phải xem bảng thì trong nội dung bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết.

XEM CUNG PHI CHO NGƯỜI NAM

Đầu tiên bạn cần biết bảng quy ước chuẩn Cung phi cho người nam:

 • 1 – Khảm
 • 2 – Ly
 • 3 – Cấn
 • 4 – Đoài
 • 5 – Càn
 • 6 – Khôn
 • 7 – Tốn
 • 8 – Chấn
 • 9 – Khôn
 • 10 – Khảm

Dùng năm sinh Công lịch để tính, bằng cách lấy từng số riêng lẻ ở từng hàng cộng lại với nhau để ra kết quả, sau đó lấy kết quả này cộng lại thêm một lần nữa là sẽ ra số tham chiếu, lấy số này so với bảng quy ước trên là sẽ ra được Cung phi của người nam.

Ví dụ thực tế

Năm 1900 là 1+9+0+0=10, sau đó tiếp tục với kết quả 10: 1+0=1. Như vậy nam sinh năm 1900 thì Cung phi là Khảm.

Năm 1925 là 1+9+2+5=17, sau đó tiếp tục với kết quả 17: 1+7=8. Như vậy nam sinh năm 1925 thì Cung phi là Chấn.

Năm 1950 là 1+9+5+0=15, sau đó tiếp tục với kết quả 15: 1+5=6. Như vậy nam sinh năm 1950 thì Cung phi là Khôn.

Năm 1975 là 1+9+7+5=22, sau đó tiếp tục với kết quả 22: 2+2=4. Như vậy nam sinh năm 1950 thì Cung phi là Đoài.

XEM CUNG PHI CHO NGƯỜI NỮ

Đầu tiên bạn cần biết bảng quy ước chuẩn Cung phi cho người nữ:

 • 1 – Cấn
 • 2 – Càn
 • 3 – Đoài
 • 4 – Cấn
 • 5 – Ly
 • 6 – Khảm
 • 7 – Khôn
 • 8 – Chấn
 • 9 – Tốn
 • 10 – Cấn

Dùng năm sinh Công lịch để tính, bằng cách lấy từng số riêng lẻ ở từng hàng cộng lại với nhau để ra kết quả, sau đó lấy kết quả này cộng lại thêm một lần nữa là sẽ ra số tham chiếu, lấy số này so với bảng quy ước trên là sẽ ra được Cung phi của người nữ.

Ví dụ thực tế

Năm 1900 là 1+9+0+0=10, sau đó tiếp tục với kết quả 10: 1+0=1. Như vậy nữ sinh năm 1900 thì Cung phi là Cấn.

Năm 1925 là 1+9+2+5=17, sau đó tiếp tục với kết quả 17: 1+7=8. Như vậy nữ sinh năm 1925 thì Cung phi là Chấn.

Năm 1950 là 1+9+5+0=15, sau đó tiếp tục với kết quả 15: 1+5=6. Như vậy nữ sinh năm 1950 thì Cung phi là Khảm.

Năm 1975 là 1+9+7+5=22, sau đó tiếp tục với kết quả 22: 2+2=4. Như vậy nữ sinh năm 1950 thì Cung phi là Cấn.

Previous reading
XÁC ĐỊNH HƯỚNG NHÀ TỐT – XẤU THEO PHONG THỦY
Next reading
CÁCH TỰ TÍNH NHẨM THIÊN CAN – ĐỊA CHI VÀ MẠNG NGŨ HÀNH