ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TRƯỜNG ÂN (XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Điện thờ tọa lạc tại QL22, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: (+84) 0276 3845861 0000 Năm được thành lập 00000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TRƯỜNG ÂN (XÃ TRƯỜNG ĐÔNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Tịnh xá Ngọc Thuận tọa lạc tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

ĐỀN THỜ ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG THẮNG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Đền thờ Quan đại thần tọa lạc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình INFO Vào năm Cảnh Hưng thứ 10, triều vua Lê Hiển Tông thời nhà Lê Trung hưng; tức năm 1749 (Kỷ Tỵ), Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát …

Read more ĐỀN THỜ ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG THẮNG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA CẨM PHONG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Cẩm Phong tọa lạc tại QL22, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA CẨM PHONG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

LĂNG ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG THẮNG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Lăng mộ Quan đại thần tọa lạc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình INFO Vào năm Cảnh Hưng thứ 10, triều vua Lê Hiển Tông thời nhà Lê Trung hưng; tức năm 1749 (Kỷ Tỵ), Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát …

Read more LĂNG ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG THẮNG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI CẨM GIANG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất tọa lạc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI CẨM GIANG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

ĐÌNH CẨM AN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Đình Cẩm An hay Hưng Mỹ tọa lạc tại ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more ĐÌNH CẨM AN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA BẢO PHÁP (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Bảo Pháp tọa lạc tại ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA BẢO PHÁP (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA THẠNH LÂM (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Thạnh Lâm tọa lạc tại QL22B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA THẠNH LÂM (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO HIỆP THẠNH (XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Nhà thờ tọa lạc tại QL22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0276 3854370 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO HIỆP THẠNH (XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)