LĂNG ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG THẮNG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Lăng mộ Quan đại thần tọa lạc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình INFO Vào năm Cảnh Hưng thứ 10, triều vua Lê Hiển Tông thời nhà Lê Trung hưng; tức năm 1749 (Kỷ Tỵ), Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát …

Read more LĂNG ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG THẮNG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – SỞ MAY PHƯỚC THIỆN (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Sở tọa lạc tại khu trung tâm trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – SỞ MAY PHƯỚC THIỆN (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – GIẢNG ĐƯỜNG (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Giảng Đường tọa lạc tại khu trung tâm trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – GIẢNG ĐƯỜNG (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – KHU CÔNG VIỆN HÀNH CHÁNH (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Khu Công viện tọa lạc ở phía sau của Điện Thánh, từ cổng số 9 đi vào sẽ gặp khu vực này. 0000 Năm được thành lập 00000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – KHU CÔNG VIỆN HÀNH CHÁNH (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – QUẢNG TRƯỜNG (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Quảng trường tọa lạc ở phía Tây của Điện Thánh, từ Chánh Môn đi vào qua khu vực Bửu tháp sẽ đến quảng trường. 0 Năm được thành lập 00000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – QUẢNG TRƯỜNG (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 2 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Cổng số 2 nằm ở khu Tây trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh và quay mặt về hướng Tây. 0000 Năm được thành lập 0 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 2 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 3 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Cổng số 3 nằm ở khu Tây trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh và quay mặt về hướng Tây. 0000 Năm được thành lập 0 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 3 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 4 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Cổng số 4 nằm ở khu Nam trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh và quay mặt về hướng Nam. 0000 Năm được thành lập 0 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 4 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 5 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Cổng số 5 nằm ở khu Nam trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh và quay mặt về hướng Nam. 0000 Năm được thành lập 0 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 5 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 6 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Cổng số 6 nằm ở khu Đông Nam trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh và quay mặt về hướng Nam. 0000 Năm được thành lập 0 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – CỔNG SỐ 6 (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)