TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Tịnh xá Ngọc Thuận tọa lạc tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA CẨM PHONG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Cẩm Phong tọa lạc tại QL22, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA CẨM PHONG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA BẢO PHÁP (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Bảo Pháp tọa lạc tại ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA BẢO PHÁP (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA THẠNH LÂM (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Thạnh Lâm tọa lạc tại QL22B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA THẠNH LÂM (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA PHƯỚC VÂN (XÃ THANH PHƯỚC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Phước Vân tọa lạc tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0276 3853725 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA PHƯỚC VÂN (XÃ THANH PHƯỚC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA GIÁC MINH (XÃ GIA BÌNH, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Giác Minh tọa lạc tại xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA GIÁC MINH (XÃ GIA BÌNH, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA PHƯỚC LÂM (THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

Chùa Phước Lâm tọa lạc QL22, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA PHƯỚC LÂM (THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

TỔ ĐÌNH PHƯỚC LƯU – CHÙA PHƯỚC LƯU (THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

Tổ đình Phước Lưu tọa lạc tại: Số 152 - QL22, khu phố Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TỔ ĐÌNH PHƯỚC LƯU – CHÙA PHƯỚC LƯU (THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

TỊNH XÁ NGỌC TRẢN (THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

Tịnh xá Ngọc Trản tọa lạc tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TỊNH XÁ NGỌC TRẢN (THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG, HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA HƯNG TRUNG (XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Hưng Trung tọa lạc tại: Số 13/4 - QL22, ấp Chánh,  xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA HƯNG TRUNG (XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)