PHƯỚC ĐỨC MIẾU (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)

Phước Đức miếu tọa lạc tại: Số 532, đường Nguyễn Huệ, khóm 4, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more PHƯỚC ĐỨC MIẾU (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)

MIẾU THỦY LONG (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)

Miếu tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more MIẾU THỦY LONG (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)

MIẾU BÀ THIÊN HẬU (PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

Miếu tọa lạc tại đường  Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more MIẾU BÀ THIÊN HẬU (PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

CHÙA BANG – PHƯỚC ĐỨC CỔ MIẾU (PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

Miếu tọa lạc tại: Số 74, đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 0000 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA BANG – PHƯỚC ĐỨC CỔ MIẾU (PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

CỔ MIẾU ÔNG LÒ (PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

Miếu tọa lạc tại: Số 65, đường Hòa Bình, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CỔ MIẾU ÔNG LÒ (PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

MIẾU BÀ THIÊN HẬU THÁNH MẪU (XÃ VĨNH MỸ B, HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU)

Miếu tọa lạc tại: Cầu số 2, ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more MIẾU BÀ THIÊN HẬU THÁNH MẪU (XÃ VĨNH MỸ B, HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU)

MIẾU BÀ CHÚA XỨ NƯƠNG NƯƠNG (PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

Miếu tọa lạc tại đường Quang Trung, khóm 1, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more MIẾU BÀ CHÚA XỨ NƯƠNG NƯƠNG (PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

CHÚA XỨ THÁNH MẪU TÂN LỘC (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc tại ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 00 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÚA XỨ THÁNH MẪU TÂN LỘC (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)

LĂNG ÔNG NAM HẢI SÔNG ĐỐC (THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)

Lăng Ông Nam Hải tọa lạc tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình INFO Trong tâm thức của ngư dân miền biển, cá Ông (cá Voi) là đấng thiêng liêng, là người bạn của ngư phủ trên biển …

Read more LĂNG ÔNG NAM HẢI SÔNG ĐỐC (THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)

LĂNG ÔNG NAM HẢI – MIẾU CÁ ÔNG (THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU)

Miếu tọa lạc tại khóm 4, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Ngày 12 tháng Mười Một Âm lịch hằng năm, nơi đây có Lễ hội nghinh Ông. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more LĂNG ÔNG NAM HẢI – MIẾU CÁ ÔNG (THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU)