NHÀ THỜ CÔNG GIÁO HIỆP THẠNH (XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Nhà thờ tọa lạc tại QL22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0276 3854370 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO HIỆP THẠNH (XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO GÒ DẦU (THỊ TRẤN GÒ DẦU, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Nhà thờ tọa lạc tại QL22, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: (+84) 0276 3522006 Giờ lễ: Chúa nhật: 05:30 16:00 Ngày thường (Hai-Tư-Sáu):  04:45 Ngày thường (Ba-Năm):  16:45 Thứ Bảy (thay CN): 16:00 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình …

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO GÒ DẦU (THỊ TRẤN GÒ DẦU, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO BÌNH NGUYÊN (XÃ THANH PHƯỚC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

Giáo xứ tọa lạc tại QL22, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO BÌNH NGUYÊN (XÃ THANH PHƯỚC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CỦ CHI (THỊ TRẤN CỦ CHI, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Giáo xứ tọa lạc tại khu phố 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84) 0283 8920030 Giờ lễ: Chúa nhật: 6:00 8:00 17:00 Ngày thường: 17:30 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CỦ CHI (THỊ TRẤN CỦ CHI, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CAI LẬY (PHƯỜNG 5, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Nhà thờ tọa lạc tại QL1A, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3826548 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CAI LẬY (PHƯỜNG 5, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

NHÀ THỜ TIN LÀNH CAI LẬY (PHƯỜNG 2, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Nhà thờ tọa lạc tại: Số 18/3B, khu phố 3, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3826592 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ TIN LÀNH CAI LẬY (PHƯỜNG 2, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

NHÀ THỜ CHÁNH TÒA CẦN THƠ (PHƯỜNG AN LẠC, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ)

Nhà thờ tọa lạc tại: Số 14, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0292 3821557 Giờ lễ: Chúa nhật: 05:00 07:00 17:00 19:00 Ngày thường: 05:00 17:30 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CHÁNH TÒA CẦN THƠ (PHƯỜNG AN LẠC, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO BẠC LIÊU (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

Nhà thờ tọa lạc tại đường Cao Văn Lầu, khóm 2, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giờ lễ: Chúa nhật: 05:00 09:00 19:00 Ngày thường: 05:00 18:00 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO BẠC LIÊU (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO VĨNH HIỆP (XÃ VĨNH MỸ B, HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU)

Nhà thờ tọa lạc tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Giờ lễ: Chúa nhật: 05:00 17:00 Ngày thường: 05:00 17:00 0000 Năm được thành lập 00000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO VĨNH HIỆP (XÃ VĨNH MỸ B, HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO QUẢN LONG (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

Nhà thờ tọa lạc tại: Số 72, đường Phan Đình Phùng, khóm 6, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Giờ lễ: Chúa nhật: 06:00 09:00 19:00 Chiều thứ bảy: 18:00 Ngày thường: 17:15 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO QUẢN LONG (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)