THÁNH THẤT BÌNH KHÁNH (XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Thánh thất tọa lạc tại: Số 465, đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 8742150

Read more THÁNH THẤT BÌNH KHÁNH (XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CẦN THẠNH (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Điện thờ tọa lạc tại đường Lê Thương, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 8740045

Read more ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CẦN THẠNH (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

THÁNH THẤT CẦN THẠNH (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Thánh thất tọa lạc tại đường Lê Thương, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 8740276

Read more THÁNH THẤT CẦN THẠNH (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)