CHÙA TẤN BỬU (XÃ PHƯỚC VÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN)

Chùa Tấn Bửu tọa lạc tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA TẤN BỬU (XÃ PHƯỚC VÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN)

CHÙA MỸ PHƯỚC (XÃ PHƯỚC LỢI, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

Chùa Mỹ Phước tọa lạc tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA MỸ PHƯỚC (XÃ PHƯỚC LỢI, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

CHÙA PHÁP ĐÀN (XÃ MỸ YÊN, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

Chùa Pháp Đàn tọa lạc tại QL1A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 00000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA PHÁP ĐÀN (XÃ MỸ YÊN, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

CHÙA PHẬT BỬU (XÃ PHƯỚC VÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN)

Chùa tọa lạc tại: Số 99, khu 3, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0272 3883461 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA PHẬT BỬU (XÃ PHƯỚC VÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN)