MIẾU THỜ ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG GIẢN (XÃ THẠNH TÂN, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Miếu thờ Quan đại thần tọa lạc tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình INFO Vào năm Cảnh Hưng thứ 10, triều vua Lê Hiển Tông thời nhà Lê Trung hưng; tức năm 1749 (Kỷ Tỵ), Võ Vương Nguyễn Phúc …

Read more MIẾU THỜ ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG GIẢN (XÃ THẠNH TÂN, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI TÂN BÌNH (PHƯỜNG NINH SƠN, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất tọa lạc tại ngã tư Tân Bình, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI TÂN BÌNH (PHƯỜNG NINH SƠN, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI NINH HÒA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất tọa lạc tại đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI NINH HÒA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH HÒA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Điện thờ tọa lạc tại đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH HÒA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Điện thờ tọa lạc tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất tọa lạc tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0276 3840883 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

PHỦ THỜ ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂN TRUNG (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Phủ thờ tọa lạc tại đường Cách Mạng tháng Tám, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more PHỦ THỜ ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂN TRUNG (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

THÁNH THẤT THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất tọa lạc tại: Số 1347, đường Cách Mạng tháng Tám, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 0000 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THÁNH THẤT THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HIỆP NINH (PHƯỜNG HIỆP NINH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Điện thờ tọa lạc tại đường Cơ Thánh Vệ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HIỆP NINH (PHƯỜNG HIỆP NINH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

THÁNH THẤT HIỆP NINH (PHƯỜNG HIỆP NINH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất tọa lạc tại: Số 1095, đường Cách Mạng tháng Tám, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THÁNH THẤT HIỆP NINH (PHƯỜNG HIỆP NINH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)