CHÙA BỬU LONG (XÃ NHỊ QUÝ, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Chùa tọa lạc tại QL1A, xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA BỬU LONG (XÃ NHỊ QUÝ, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CAI LẬY (PHƯỜNG 5, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Nhà thờ tọa lạc tại QL1A, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3826548 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CAI LẬY (PHƯỜNG 5, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI CAI LẬY (PHƯỜNG 1, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Thánh thất tọa lạc tại QL1A, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3820643 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI CAI LẬY (PHƯỜNG 1, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

CHÙA THIÊN PHƯỚC (PHƯỜNG 5, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Chùa Thiên Phước tọa lạc tại: Số 404 - QL1A, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3826235 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA THIÊN PHƯỚC (PHƯỜNG 5, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

NHÀ THỜ TIN LÀNH CAI LẬY (PHƯỜNG 2, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Nhà thờ tọa lạc tại: Số 18/3B, khu phố 3, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3826592 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ TIN LÀNH CAI LẬY (PHƯỜNG 2, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)