THÁNH THẤT CAO ĐÀI CAI LẬY (PHƯỜNG 1, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Thánh thất tọa lạc tại QL1A, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3820643 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THÁNH THẤT CAO ĐÀI CAI LẬY (PHƯỜNG 1, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

NHÀ THỜ TIN LÀNH CAI LẬY (PHƯỜNG 2, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

Nhà thờ tọa lạc tại: Số 18/3B, khu phố 3, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0273 3826592 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more NHÀ THỜ TIN LÀNH CAI LẬY (PHƯỜNG 2, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)