TU VIỆN TƯỜNG VÂN (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Tu viện Tường Vân tọa lạc tại: Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0286 2689409 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more TU VIỆN TƯỜNG VÂN (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA TAM BỬU (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Tam Bửu tọa lạc tại: Số E10/5, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 7602881 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more CHÙA TAM BỬU (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA SÙNG ĐỨC (PHƯỜNG 1, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Sùng Đức tọa lạc tại: Số 688, đường Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 9693802   0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more CHÙA SÙNG ĐỨC (PHƯỜNG 1, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA TUYỀN LÂM (PHƯỜNG 9, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Tuyền Lâm tọa lạc tại: Số 877, đường Hồng Bàng, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 9690819   0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more CHÙA TUYỀN LÂM (PHƯỜNG 9, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA HUÊ LÂM (PHƯỜNG 2, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Huê Lâm tọa lạc tại: Số 680, đường Hồng Bàng, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 9606901   0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more CHÙA HUÊ LÂM (PHƯỜNG 2, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TÂN ĐỊNH (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Nhà thờ Tân Định tọa lạc tại: Số 289, đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 8290093 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TÂN ĐỊNH (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA VĨNH NGHIÊM (PHƯỜNG 14, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Vĩnh Nghiêm tọa lạc tại: Số 339, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 8483153 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more CHÙA VĨNH NGHIÊM (PHƯỜNG 14, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

THIỀN VIỆN QUẢNG ĐỨC (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Thiền viện Quảng Đức tọa lạc tại: Số 294, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 8483080 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THIỀN VIỆN QUẢNG ĐỨC (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ (PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Nhà thờ tọa lạc tại công trường Paris, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (+84) 0283 8220477 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more NHÀ THỜ ĐỨC BÀ (PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)