CHÙA TẤN BỬU (XÃ PHƯỚC VÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN)

Chùa Tấn Bửu tọa lạc tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA TẤN BỬU (XÃ PHƯỚC VÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN)

CHÙA MỸ PHƯỚC (XÃ PHƯỚC LỢI, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

Chùa Mỹ Phước tọa lạc tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA MỸ PHƯỚC (XÃ PHƯỚC LỢI, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

CHÙA PHÁP ĐÀN (XÃ MỸ YÊN, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

Chùa Pháp Đàn tọa lạc tại QL1A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 00000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA PHÁP ĐÀN (XÃ MỸ YÊN, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)

TU VIỆN TƯỜNG VÂN (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Tu viện Tường Vân tọa lạc tại: Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0286 2689409 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more TU VIỆN TƯỜNG VÂN (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

NHÀ THỜ CHÚA HIỂN LINH (PHƯỜNG 13, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Nhà thờ tọa lạc tại đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CHÚA HIỂN LINH (PHƯỜNG 13, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA TAM BỬU (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Sùng Đức tọa lạc tại: Số E10/5, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 7602881 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA TAM BỬU (THỊ TRẤN TÂN TÚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA SÙNG ĐỨC (PHƯỜNG 1, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Sùng Đức tọa lạc tại: Số 688, đường Hồng Bàng, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 9693802   0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA SÙNG ĐỨC (PHƯỜNG 1, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA TUYỀN LÂM (PHƯỜNG 9, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Tuyền Lâm tọa lạc tại: Số 877, đường Hồng Bàng, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 9690819   0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA TUYỀN LÂM (PHƯỜNG 9, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

CHÙA HUÊ LÂM (PHƯỜNG 2, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Huê Lâm tọa lạc tại: Số 680, đường Hồng Bàng, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 9606901   0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more CHÙA HUÊ LÂM (PHƯỜNG 2, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TÂN ĐỊNH (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Nhà thờ Tân Định tọa lạc tại: Số 289, đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0283 8290093 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Read more NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TÂN ĐỊNH (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)