HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1953 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit 1953 NAM KỲ GIAI ĐOẠN 1953 00 Số lượng tỉnh thành 00 Số lượng quận (*) 0000000 Dân số Nam Kỳ (*) Tổng số lượng quận chưa tính Sài Gòn - Chợ Lớn và Cap Saint Jacques. (*) Đặc khu Côn Đảo không tính vào thống kê. TỈNH BẠC LIÊU Quận: Vĩnh Lợi, Vĩnh …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1953 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1930 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ hồi 1930, lúc này Nam Kỳ đã nằm trong Liên bang Đông Dương …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1930 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1915 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ hồi 1915, lúc này Nam Kỳ đã nằm trong Liên bang Đông Dương …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1915 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1878 (THỜI PHÁP CHIẾM ĐÓNG)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ hồi 1878, khi toàn bộ Lục tỉnh đều đã thuộc về người Pháp. …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1878 (THỜI PHÁP CHIẾM ĐÓNG)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH DƯỚI THỜI VUA TỰ ĐỨC (1855)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ Lục tỉnh dưới thời vua Tự Đức của nhà Nguyễn.   南圻六省 NAM …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH DƯỚI THỜI VUA TỰ ĐỨC (1855)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH 1840 (THEO TRƯƠNG VĨNH KÝ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ Lục tỉnh của Trương Vĩnh Ký. Thông tin này không chính xác được …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH 1840 (THEO TRƯƠNG VĨNH KÝ)

HÀNH CHÍNH NAM BỘ VÀO THẾ KỶ XVIII ĐẾN XIX (1765~1820)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về "Nam Bộ" những năm cuối thời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1765~1777) và những năm …

Read more HÀNH CHÍNH NAM BỘ VÀO THẾ KỶ XVIII ĐẾN XIX (1765~1820)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – NAM KỲ LỤC TỈNH (1836)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - Nam Kỳ Lục tỉnh. Đây là bài thống kê toàn …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – NAM KỲ LỤC TỈNH (1836)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH BIÊN HÒA (1836)

----------------------------------------------------------------------------------------------------emailFacebookGoogle+TwitterReddit Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Biên Hòa, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH BIÊN HÒA (1836)