HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1930 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ hồi 1930, lúc này Nam Kỳ đã nằm trong Liên bang Đông Dương (thuộc …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1930 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1915 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ hồi 1915, lúc này Nam Kỳ đã nằm trong Liên bang Đông Dương (thuộc …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1915 (THỜI LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1878 (THỜI PHÁP CHIẾM ĐÓNG)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ hồi 1878, khi toàn bộ Lục tỉnh đều đã thuộc về người Pháp. Năm …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ 1878 (THỜI PHÁP CHIẾM ĐÓNG)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH DƯỚI THỜI VUA TỰ ĐỨC (1855)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ Lục tỉnh dưới thời vua Tự Đức của nhà Nguyễn.   NAM KỲ LỤC …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH DƯỚI THỜI VUA TỰ ĐỨC (1855)

HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH 1840 (THEO TRƯƠNG VĨNH KÝ)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ Lục tỉnh của Trương Vĩnh Ký. Thông tin này không chính xác được như …

Read more HÀNH CHÍNH NAM KỲ LỤC TỈNH 1840 (THEO TRƯƠNG VĨNH KÝ)

HÀNH CHÍNH NAM BỘ VÀO THẾ KỶ XVIII ĐẾN XIX (1765~1820)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về "Nam Bộ" những năm cuối thời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1765~1777) và những năm đầu …

Read more HÀNH CHÍNH NAM BỘ VÀO THẾ KỶ XVIII ĐẾN XIX (1765~1820)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – NAM KỲ LỤC TỈNH (1836)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - Nam Kỳ Lục tỉnh. Đây là bài thống kê toàn bộ …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – NAM KỲ LỤC TỈNH (1836)

ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH BIÊN HÒA (1836)

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Biên Hòa, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa …

Read more ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH BIÊN HÒA (1836)