CHÙA HƯNG CẦN (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa tọa lạc tại: Số 394, đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more CHÙA HƯNG CẦN (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Điện thờ tọa lạc tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

THÁNH THẤT TÂY NINH VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TÂY NINH (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất và Điện thờ tọa lạc tại: Số 112, đường Ba Mươi tháng Tư, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0276 3812092 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more THÁNH THẤT TÂY NINH VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TÂY NINH (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU LONG HẢI (XÃ LONG THÀNH NAM, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Điện thờ tọa lạc tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0276 3847757 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU LONG HẢI (XÃ LONG THÀNH NAM, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

BÁO ÂN ĐƯỜNG (XÃ TRƯỜNG HÒA, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Báo Ân Đường tọa lạc tại đường Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more BÁO ÂN ĐƯỜNG (XÃ TRƯỜNG HÒA, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

CHÙA HƯNG TRUNG (XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Chùa Hưng Trung tọa lạc tại: Số 13/4 - QL22, ấp Chánh,  xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 0 Năm được thành lập 000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more CHÙA HƯNG TRUNG (XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

TÒA THÁNH TÂY NINH – Y VIỆN (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)

Y viện tọa lạc tại khu Nam trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh - Điện thoại: (+84) 0276 3842905 0000 Năm được thành lập 0000 Quy mô của công trình GALLERY

Read more TÒA THÁNH TÂY NINH – Y VIỆN (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)