THÁNH THẤT TÂY NINH VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TÂY NINH (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)

Thánh thất và Điện thờ tọa lạc tại: Số 112, đường Ba Mươi tháng Tư, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0276 3812092

Read more THÁNH THẤT TÂY NINH VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU TÂY NINH (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)