CHÙA PHẬT TỔ – SẮC TỨ QUAN ÂM CỔ TỰ (PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)

Chùa Phật Tổ (Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự) tọa lạc tại : Số 84/14 Rạch Chùa, khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau – ĐT: (+84) 0290 3831370; cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 1,5Km về hướng Tây.

Read more CHÙA PHẬT TỔ – SẮC TỨ QUAN ÂM CỔ TỰ (PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)