----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại: Số 62, đường Phạm Hồng Thắm, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

2421da60549d59afd4e76b24b9c87886.md.jpg
93fcdca19bc9cc3f62af76a8251cc055.md.jpg
be229ea226d87ec02b91cee67fce8c26.md.jpg
8c686d8666a9baf1992a3c7ab232c579.md.jpg
b5e81cb5ed5b909ee137abf140e37931.md.jpg
8ada97b232383572a3aed88b38d358a9.md.jpg
8d20bed2617b0e03db13274c8b92ef71.md.jpg
f85a7e12f70068af8d673ff45d5b4667.md.jpg
5b6a2059f3475437b115f5dade3ce64e.md.jpg
52334cc5da324158515938b1da2eb950.md.jpg
65774d371aec3f01d21d0f0316c6be85.md.jpg
388a890b7c4498e848ca293cc0bf801a.md.jpg
4b4186088f62e09dca6739c61dce3de3.md.jpg
26047cade30ba13f05f983a81e14673d.md.jpg
eec573c3d7336590cef9c400a48248fc.md.jpg
4c028cfe78641a50431fa2ac2f995fcc.md.jpg
8b873952dd51071d308c62a56c2a8a5c.md.jpg
9a2c261d4eabb728cce014549d60ab37.md.jpg
379792c3b9f4ef1d6afd82beb19e6ee0.md.jpg
47eafcd77bce8e6f40fd85dcae226318.md.jpg
e208dcc6609f618ab11df5740edce60e.md.jpg

Previous reading
VIẾNG ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NGÀY RẰM THÁNG MƯỜI NĂM ĐINH DẬU
Next reading
VIẾNG SẮC TỨ QUAN ÂM CỔ TỰ NGÀY RẰM THÁNG MƯỜI NĂM ĐINH DẬU