----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 0283 8740720

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

55606b83874301ec3a22ff88ca02eccc.md.jpg
6acad4741a2327289620b9ca9811381c.md.jpg
091e07815aad22a871bf5217c1ae6741.md.jpg
314aad68c3892d788cee9973cdbf6648.md.jpg
9d2cac848cf3d7220acdaabea1938c32.md.jpg
ca65d1616a92f40346ea466f2da30b3f.md.jpg
0ef761d63ccd0ea5cbdcd178a3d2c9ad.md.jpg
702af5f59c79014576baefa85e1ac5d5.md.jpg
47700d1727fba882bbdc589b2463e7d3.md.jpg
a0ffbd31539d945d4f3a2cecc2350b88.md.jpg
73d05eb6f66bdfe29fe079623f7c0b4d.md.jpg
d8de088c5605b36086cb0608fe331979.md.jpg
c58502af9b1ad957302321e3b7cf88ce.md.jpg
d81db6c5a142876c2d4c34a25c8c7cd8.md.jpg
6b3186ae57368f77553ce2d429deabd1.md.jpg
acba8f97f2d4d7c7ff53f1c10a7203ae.md.jpg
a97162ec5fe0837e120ba657d270fb23.md.jpg
c36333c0c1e5d29aa2789e8b16b921e5.md.jpg
7c31b5619cc286c1ad3630214926475d.md.jpg
5ee5534902c592c8e3e061b24f800941.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT CẦN THẠNH (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
CHÙA HƯNG CẦN (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)