----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa Huê Lâm tọa lạc tại: Số 680, đường Hồng Bàng, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 9606901

 

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

3074f177e38625bc79bf52f89d550b8f.md.jpg
443a145b84472905e98cc52bdc2cd6f3.md.jpg
80263a090a99facac0cb86d9d7d51bc6.md.jpg
51a52b1dbe05a1f3bec9f6558b011205.md.jpg
b8672584c8d73443c0684f180a85ccec.md.jpg
b9b3ba140db8bbaaad17ed573012b83b.md.jpg
1c458248aed0064bcd2c81fd2a26ad10.md.jpg
171e3b59544caa2cdb43e5bde7d6f423.md.jpg
0cef442c4c6a53fab4db39ebfbb0045d.md.jpg
eaec560ab8b76e39ae9bae07cf5c4132.md.jpg
e9072cc0a01d66799c3402928a03b12b.md.jpg
e449181b514528add55d855ac94b8b61.md.jpg
3b2d1345c129275ebacb0e37f3f116c0.md.jpg
20a24ee1a46273c1a637d93f4d3e5642.md.jpg
ba839cad0684b30a74c8a4994c5f2c63.md.jpg
b6573b4dd9abd2c6fc618523ef281c30.md.jpg
8978dcb2c81adb315bc399e18e2df293.md.jpg
c30089c31fa08c1868a0d6e31518d5f2.md.jpg
916a22c2f0983c53a5330350662cf270.md.jpg
11692b1d87419ba87e300777d16091cb.md.jpg
7133fb6b72ca30d238bc25d12226096b.md.jpg
875e50842b1956054c6135495af5d84f.md.jpg

Previous reading
CHÙA TUYỀN LÂM (PHƯỜNG 9, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TÂN ĐỊNH (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)