----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại: Số 394, đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

5c48e021de880458958ebf7b2aee6c78.md.jpg
db4f3f053170eb3f4a06c1451ed44ff8.md.jpg
af89c378b14edda0a55a07d7920dfa20.md.jpg
f099c851b74b9cfaa56a4cd0c52fa27b.md.jpg
6e4371b3d608cb2704b98a7254f11a66.md.jpg
31606520a9fb88bd16cf3c9aba1c80ba.md.jpg
43176af3ee830ea2fd7c89b157729ea8.md.jpg
66f88119c09f31b19f0122d91a521982.md.jpg
16c1bfe2196ca4064b69ab6e72fa0ac9.md.jpg
54ef8e0d093dc315f579b8b8fa10585f.md.jpg
e70752e973f83d98aad060346d5e187f.md.jpg
d6d8f43c27b1152f6d106d999f23638e.md.jpg
59e46846b4e3c53fb36199fe51ba4f3a.md.jpg
47d86e233584af92c8a858ce88b73d16.md.jpg
4d754985ace5c5d7e0b4c6172fa6f48a.md.jpg
48d73a575d8ec80c2e74a749c836594a.md.jpg

Previous reading
CHÙA HẢI ĐỨC (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CẦN GIỜ (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)