----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại: Số 02, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

4abb4683f7ec0412a54f42548f5bd51d.md.jpg
3279d17890d7cf14986def7e92d0f3f9.md.jpg
d3f767e0b028ef56254e96a1d6d93420.md.jpg
0748a33bf2b52aaa23690e6813120869.md.jpg
bb2afa405a82815973ffa1a24e1751b3.md.jpg
1d0d4ed24a68bad283972ae97ca5a0d2.md.jpg

Previous reading
CHÙA ÔNG BỔN (PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)
Next reading
PHƯỚC ĐỨC MIẾU (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)