----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

56c9b6751e68878242ae13509546bc14.md.jpg
4f0adea4278842ad90c94b3b3b869482.md.jpg
7b050c4471cf03c39bbe89a11b1196e3.md.jpg
5a422f10ffc86204d732eb53777b7a1c.md.jpg
b485b179b616894d0443e6c7b3d35e5e.md.jpg
7aadda9d53de0614b305be208cbe697d.md.jpg
28a0f4af926e79ffdfde35886412fd2c.md.jpg
4d04c3a8a419b634ed8bc968d3ceb7b6.md.jpg
317849bedb6a2a03e8f0d784d04f6f30.md.jpg
147307cba010dadd0cc1bb338be4379e.md.jpg
d65f920a29276d99546b54380c03d8e2.md.jpg
8455c62b1db0d6114661a09e76bbf607.md.jpg
361ca847314794e98e9c5b2d1eb494be.md.jpg
f2d49b479ad96229666709c9c65ba446.md.jpg
dddc9bd2deeedc98389d4d44974b401f.md.jpg
bd2f1a2cfc693c7e9f7d6dd037a0950b.md.jpg
6f09951378c5edba862c01f8482c81f4.md.jpg
0f4a717bf5fd0c7ab7c0f885e485d31b.md.jpg
6cc750c1e998e5fe101bc08f7da509d2.md.jpg
de0960937bed1c25e419a2644f2af605.md.jpg
92d46086ddb95a948a04d3ccead04558.md.jpg
fd489063f2407acdcddf7ef82075a0d9.md.jpg
970d8d932d5edbbca4f15d11a417d7ea.md.jpg
795a3e00cbb771279b59906fc4184991.md.jpg
5c89116afaae01845697e4c465d1a255.md.jpg
5ca598f15a3bbab51355e955461fd1a9.md.jpg
f8f18cf8b5ff8aa3b405f0f852f6a917.md.jpg
0a30b4b7c375801a9f1d59c2690f1dec.md.jpg
4c5a8f3af7ab5af24272e0d51c3231ca.md.jpg
5b6cf4ce74ca8a988cf8f3d237404a18.md.jpg
005aed8b92c6bb9690c1e42bfa3d46f2.md.jpg
fefe93aae1e00a4de55397870c8e70d2.md.jpg
63072004d1a088f5876643ff39f2bed3.md.jpg
a1957aa1818130be3ab2360951e9d94e.md.jpg
bc95ba197a0459bb27645aaf7b358396.md.jpg

Previous reading
VIẾNG CHÙA PHẬT TỔ NGÀY 14 THÁNG MƯỜI NĂM ĐINH DẬU
Next reading
NHÀ THỜ TIN LÀNH ĐẦM DƠI (XÃ TÂN DUYỆT, HUYỆN DẦM ĐƠI, TỈNH CÀ MAU)