----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa Mỹ Phước tọa lạc tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

ad6b1560cd4853e3f65ae50826022ed2.md.jpg
c7a461cb26bd33287214fd794011776b.md.jpg
a3abc3a118e28b8bc0fe681cd220eef9.md.jpg
78686e4238e3302ff4433372063329f6.md.jpg
aead891ba5c07b4aa84008b0529067fb.md.jpg
b1433af378478fd6e0d547bc1de7c2dd.md.jpg
4a8bb9914a9dcd0d45bd871d27bab635.md.jpg
40b496e3a2632aa3f7eb706c3e9f8d1a.md.jpg
b2ebe0490c259f61a22a43fb8263be86.md.jpg
febbab8cc3d711ab699fd75929de738c.md.jpg
fe8ddf640d918294dc5790e5533f90ce.md.jpg
746c3b9d54ed3866a4ca5bc0ca80c50a.md.jpg
99a05cd6387a2c5af7e92deaa7899e05.md.jpg
07cc5dac1b070f501dcefe4391cd69cc.md.jpg
cf30e4163fc6fe6fe70118aa39890cc9.md.jpg
c03800a8241857415464b5aed25093fb.md.jpg
6e530ee3127118595d84cfc0be070acd.md.jpg
052d1a8ec4ec521d3283a4a6bbc7b762.md.jpg
b23e178f947ac1950905e7b5f043998b.md.jpg
97f6d770a9c407185f0880a44a031ad8.md.jpg
79156df66c42002e8225a6afaaa1f222.md.jpg
f91e1ce0723944e59a6eb0dc265050c6.md.jpg

Previous reading
CHÙA TẤN BỬU (XÃ PHƯỚC VÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN)
Next reading
CHÙA PHÁP ĐÀN (XÃ MỸ YÊN, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)