----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa Tấn Bửu tọa lạc tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

66f77361320871b068b59f8b6092d803.md.jpg
6f3f5d55c2accfebf84681dbbcbd45b8.md.jpg
611425e0fe03f2b63252ba61b30c1c78.md.jpg
6fcac59622ec86f2d82e11ca6085c938.md.jpg
d12ada9e61d26ed77220d0feeadd6807.md.jpg
6bdf6a441f865c73d1c974eb760197cd.md.jpg
1ffbe52632b2cc477b78e2bb3d55ea23.md.jpg
ef41f3a9f0e612390ad0c3f1d640608f.md.jpg
08af264418c4f1f6ccf579b14e6a1222.md.jpg
eda7068022b513b7c784fe45f8273d62.md.jpg
16059b76f784097ce41a242e2e8a0b33.md.jpg
a378110e2243536fbabb4df113a05d78.md.jpg
286142b668435627fee68af7f1cecf7d.md.jpg
ec5288079dbcdb2367e7ebe48ab05830.md.jpg
6a1f774e5bf710133ce1c8e4084bc8ce.md.jpg
682d875c44ad6ca87c58a407b0ce6e84.md.jpg

Previous reading
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU (PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
CHÙA MỸ PHƯỚC (XÃ PHƯỚC LỢI, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN)