Chùa Thạnh Lâm tọa lạc tại QL22B, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

c3e34b2eda86cd53a6ab2823fb8ee7b8.md.jpg
827f85fb98f07422dba7b7c426350298.md.jpg
1c1cd8d3e96dc1b36a182aff5cbcbd2b.md.jpg
97959e1e85c602dcd52cb62106cb7727.md.jpg
293b25bb04fe89caed1217abb07dc3ef.md.jpg
afa48b35d98aad84677d75fb0388bba2.md.jpg
b74ce0c49aa99b4afd4bb1e4a757a22e.md.jpg
0fb46d8e349a713b5c226a0b44bf4512.md.jpg
64b0b5df9b63e89c915b55215da17008.md.jpg
41374190ceab3a3ca4a9524b25c9a18c.md.jpg
cf3fd47e867d25b785ef0aebd6776520.md.jpg
a1a3add245df9f2e53cd2eda291daa8f.md.jpg
050d9b8a5cbe7e2266f4ca9146e57b2d.md.jpg
cd576165d8d33f537146054c2018be7d.md.jpg
6527cb33f390a7b00efee523dc7eede6.md.jpg
856614b060c82fb28e1b3bdf35f79be1.md.jpg
81a316ad838d1cf229f9cdd36795489c.md.jpg
5d57c683fb9dd48b6fb849cc64c0bdea.md.jpg
6aa9affa6a2b38bb9d0e9fe117e02457.md.jpg
a4e40b1ce53b4f21a19dd4a61b4572de.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
CHÙA BẢO PHÁP (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO HIỆP THẠNH (XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)