----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại QL22B, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0276 3846801

0
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

5983c7008ede31ff1215edf59e6d5727.md.jpg
8de7dcf3898e73904c4eece68b678a9f.md.jpg
93d99ab842d7b949eef1a511d4a3a02d.md.jpg
4174a2a1783e9e2efb48895ec4e1af4e.md.jpg
75c8e06a0d3087394152f17f11b6629c.md.jpg
ab46c8c7c6b5665e818265290efea197.md.jpg
9e8632606120846aedb154deea15d2ab.md.jpg
675a8ae48287c2c9f7876f49c2764d53.md.jpg
89dcaf32a2bfc2d933a578f27447cd4c.md.jpg
decb62e65e9f4fcf574217ac3c84622c.md.jpg
170f542471c1eb38cf04eb41d85ff1c3.md.jpg
79d4c7df9f62b41e2fe67e0e9bea3ba4.md.jpg
0cb9b32c3bf734644a2e108a55d17a6b.md.jpg
c40e588f96c7aa940364b6cae2669e32.md.jpg
7d4209cd1f3af41a6e03abaca047d78d.md.jpg
35e9112be073a9fcf200569791ac42fa.md.jpg
2d0c90be521a5ba101fa86ed36eb59ef.md.jpg
aeb3ba0581c3b780aac72a6ed669f549.md.jpg
6e91b93fbdbd4bf43a8a00c9a2dbe9bf.md.jpg
6e858fb069498eb8d12d7e096e693707.md.jpg
82a932e8eb2c551c6fc7a5ff727f8cfe.md.jpg
439af6de0d898f99d613134feaa26c34.md.jpg
cfb4f516870241b329fc7762937139af.md.jpg
7cc2bb3f84aec7a616d7d061dc931b10.md.jpg
3343ea15b0f4d5aefab4ca3e4e69edf1.md.jpg
b9e8da52b20daa1d01fb1e957438e246.md.jpg

Previous reading
CHÙA THIỀN LÂM GÒ KÉN (XÃ LONG THÀNH TRUNG, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
CHÙA VĨNH NGHIÊM (PHƯỜNG 14, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)