----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa Tuyền Lâm tọa lạc tại: Số 877, đường Hồng Bàng, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 9690819

 

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

f344ece865b684674828bf730440172c.md.jpg
9ba3f8abf5cb30020a413e463609433b.md.jpg
1a303e610e18bb9207c006e8bb6b55ca.md.jpg
1976471d3d80acc7e844a88e9f74f07c.md.jpg
6d05d43b81680fb96ce7b2cdf784fa5d.md.jpg
8e697dc714c3d381961e57a268696cad.md.jpg
c42d18f006f385215dd607eb5b09d002.md.jpg
3d24de519952fde6f3819cd4b8938618.md.jpg
daddf139a6fed64e7882790e80b4a6c5.md.jpg
98b74ce2105b774fb8f2d69052bf21c7.md.jpg
201a331762162bce84482c541b8363c1.md.jpg
1eda1ccf50e4fe1aa42b002026e9cc56.md.jpg
5165df98196f77bf280457150ced4731.md.jpg
bfba27b0cad36ea78f42a9d42ac888b9.md.jpg
18d6d391c8edcbc840565a8090429ddd.md.jpg
e2d0042b49a5c312f3138ca36e6ae5e4.md.jpg
f82e74a66997b508c437e684bc3bd61f.md.jpg
7ea803c51926d6d3ce9df5a5c46356ab.md.jpg
8bbe12a63b8245d882702be48fb5c405.md.jpg
9222b03eba40214bfe3dcbb2fee62271.md.jpg
510b2644ffbf25f49c090e334c7a2f00.md.jpg
9bcbdf339376dd19b315b4a3805b9f48.md.jpg
395b1f7d81a1312473a29ee96c89654b.md.jpg
6504875571e2b54a79fe4a52da77d9c0.md.jpg
3c4bd62dd0843dee15d0efcea0febb35.md.jpg
9f91f6d463bb407ed09d8ca62cfd519e.md.jpg

Previous reading
CHÙA SÙNG ĐỨC (PHƯỜNG 1, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
CHÙA HUÊ LÂM (PHƯỜNG 2, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)