Chùa Vĩnh Nghiêm tọa lạc tại: Số 339, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 8483153

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

6e081dd03df27cdd837da2e540219dc2.md.jpg
d932c9d7c67e697f9a60eb070f902096.md.jpg
ae1570aad2283a7f8494aaf948dc73b9.md.jpg
6f00ce840a87b6c66c42e0e537e0f4bb.md.jpg
b79d84554076f26d817052e96d4cce59.md.jpg
a7b01f8ef128c23f66a79f1aa93ea286.md.jpg
506815e6fa96856f9298fbb488f6925d.md.jpg
235c5a00fe0fefc390ce0cc3fb855d7c.md.jpg
15de3cba99ed7b9b9f2b5167ec70529b.md.jpg
56bff39bae9cb1230de29d1b4d137d2d.md.jpg
06565a2d98280ef4ec83eb4921798d13.md.jpg
0bcbcf7dbe91e8b00249794183295aba.md.jpg
fab2543618b19f366a98ed39f0d18b52.md.jpg
e8def987c074b8e04c71bcce55f214ee.md.jpg
2ce0180b156eb4800edca8ffbe5ba99b.md.jpg
b607e7658429772233b7fe6f6453e93f.md.jpg
d11e38725b6254ef6932a4281c0e5a08.md.jpg
30f2713887e664936ea55cf4b7753927.md.jpg
91d7580d3bd7e8303b31c5c888bcdb6d.md.jpg
2632af4ee4a9297f9989ef497bf9d230.md.jpg
53045094f58b23f068cc875fa39d2b7e.md.jpg
febced5fe83e2b9e0e11c149f3fc587d.md.jpg
a96d207896712c61aab6c997c6e1d267.md.jpg
920ff67178e48018e939a4e2a24b54b4.md.jpg
e250e9e971b337203a46322b248b426b.md.jpg
44a294f78eca01bf3ad0f948623d6601.md.jpg
01dd3b247c3934ce27e1ae9811c53ba7.md.jpg
715c112900d622e45eaf112fb11b42f9.md.jpg
e9ae2f345d8ceda95f95f03e7ad5d4d3.md.jpg
85c587b09bf379937a8271332dc8cdb7.md.jpg
ed2223109546c87676ccae6cddf0ff3b.md.jpg
c6cb68fdf2edbf856aafce49f2bee18e.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO TÂN ĐỊNH (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
THIỀN VIỆN QUẢNG ĐỨC (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)