----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc tại ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
00
Quy mô của công trình

GALLERY

2d5c8dd23378191554d2a22e61d7cca6.md.jpg
c89d1c636be55bb52dbd6a53e470c55d.md.jpg
81988d8dff90efc4d1d3bd1bea307a03.md.jpg
c4163ead0623a037c0f90cdd2903e0b9.md.jpg
cd800bb4fb76a689b7e76c9e61084baa.md.jpg
3157ee47d420b7ff05178cf967334194.md.jpg
8e282342fae88aaba5225fae0d70bb16.md.jpg
f56a9229b6fcc8abbc042fdfd367c588.md.jpg
98dc5ffa52c2fca32bd2d441968eb737.md.jpg
5ea1d0375f942d1961e97de75e32f804.md.jpg
c2099a33fb817c736b118e477cff7570.md.jpg
b9ced7023cbdc1f2053035d64c6a0716.md.jpg
675413f1969f566016b82a2eaa751c6e.md.jpg

Previous reading
HỘI QUÁN HƯNG LỘC TỰ (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
MỘT CẢNH ĐẸP TRONG QUÁ TRÌNH ĐI ĐIỀN DÃ Ở NAM BỘ