----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Đền thờ Nguyễn Trung Trực tọa lạc tại xã Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

0
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

4d07f44b0684a78f420a14963d74de3f.md.jpg
9860d4e8555d9c4d3187105a980ab0ba.md.jpg
1859e42a3fd91fd0b303512b849f08ea.md.jpg
7f00b3965db00e8eff766bf1e9a24ae6.md.jpg
f49f8c5d315310d3c561da520615b038.md.jpg
071c7a77c797d1837765cf55f66fea6b.md.jpg
8327b7e94e6500d560fce4247625080c.md.jpg
5c3f5ebdf5e4203d618365585dab2984.md.jpg
23412fc2a38b57f09bb80838121d0dd5.md.jpg
95f6d1047f54c9944f32fb8f6f69ebf9.md.jpg
51988e0d67c3086e071c16fdc6678af2.md.jpg
cdca5cdcbb8e8b210be771020a18cf6f.md.jpg
aace087bf715dadb07571b96ddea83c0.md.jpg
b2bb5787b799a68bd26021232abfe120.md.jpg
69808cb9eb154e5d3721d569fbc8f295.md.jpg
811428ebea1a84100af85e45fb0df969.md.jpg
a51ab9e5ade45e5ba96bedf0c29154aa.md.jpg
97ed70f5da11e02f916ce0be3bff41f0.md.jpg
d0cba9a2191898a9fe186435030bdbf1.md.jpg
742b4e9d526f26bafe2a7cea31bbe8c8.md.jpg
d69c4afe245e34c212499881d7f59d99.md.jpg
bcedb1c130d08107be72caf0cddace7d.md.jpg
d5d474e771ab907d81adbd3c7150e888.md.jpg
722a61365eb2399230166518c41f35f8.md.jpg
68c1fd0296e00a0dcb1fa47753cc449c.md.jpg
a9775fffcb62a788eef75863dd24da25.md.jpg
9aed27fdc005bfd3185a9f46d06258e3.md.jpg
6b090b30a9c034242eb40c25abdc3e92.md.jpg
8146877f1ab58f9f0b34357d455cd07f.md.jpg
59c58413a1ea8703000b89670ee0b050.md.jpg
93fb0d0e4dc3d08c7cfb1408745f3089.md.jpg
4c33f24be72c965816bbfe37480ab9d5.md.jpg
3e6bcb3e5dd484036f303ec8a60799fc.md.jpg
44f2a547dfa7f769258f079a2d5790ef.md.jpg
bc9011813f3c87701b51f306a49f7e31.md.jpg
6d44a83a3b91dacf13a7977de95231b6.md.jpg
a64d7b92a5ede7f4fabc85a87c68e12d.md.jpg
75fa2e7106ac7a03beaaec4852199b3a.md.jpg
8963d2b3ba70c9ef4ade5e1a05f55009.md.jpg
6be9f1947bb842de561c7b62c9aaa2a7.md.jpg
836504ba37146fd8e90772272f73730f.md.jpg
2f6c009af37b7286badcd400c42ba3af.md.jpg
2ce9948e45e933655286d3c4fdb4d57f.md.jpg
f20ea047006d6b6e10aba8d2e6972e1d.md.jpg
0e4361bca5f84e8c83bc16e44bd33bfc.md.jpg
28340fc574c3465b61ca119b2bef4fbd.md.jpg
327912eee3285700ad5380f772c7fec7.md.jpg
5c9c0d01995d70dfebb0338626f19455.md.jpg
78a34752048e36e9ee7cae8212ad120e.md.jpg
ca109cc3aca4ed125df1b8cdc980a1f1.md.jpg
2b245dccab29b15a6be831fc9fa5b4a9.md.jpg
eefcead16a9c5a6ec773db7653118475.md.jpg
61a199d3a661fa2ce0f2db24946b1aa4.md.jpg
80b48aae7b2b2f6bbcb4d9ac88d2af69.md.jpg
b8ab1ca1d7de309e9e65c49014de1143.md.jpg
a457faf8bb06e36a483d8a5f562fbc5d.md.jpg
f154391840adf9de7a03dc339bdc7e91.md.jpg
e288c5717808e97946b8211936e8b122.md.jpg
27881a03423790c07dd15ef613f27e00.md.jpg
93b553426e48d2f8179d82d1f967c2e4.md.jpg
73c17f4cd3f457c27066b52a2b91b1cb.md.jpg
c7510901bdb4452f3883124b313941bf.md.jpg
bb781f0c504d21eee3e33de405435838.md.jpg
94ada3de1febff4052a5cce0b77b5c65.md.jpg
a04c34e384e6e7bbf9e6840f40a4317a.md.jpg
54b32e12c333dcee36e002ce43a34de2.md.jpg
af1025abe749c9617170b371cd4b1392.md.jpg
4320d3134b7610d032bf8a9ec1764ca4.md.jpg
6e49f1fa9b5d1c723d126256e328986e.md.jpg
6440f7c006098bdc5acd350579474c2a.md.jpg
4ca6663b7c39fd959786bde1576acf6a.md.jpg
5353571851b88e2f3417b0df2acec49c.md.jpg
3f3c7332bdc651a348c3e00de0ae789c.md.jpg
6adcae6e1caf2bb54b562bfde0b47883.md.jpg
efe567144234ff9d026adaa86aa3fb79.md.jpg
812b87f40b48a2bb5276daba8bd961c2.md.jpg
93b6d18be2a7a79d4da14d756d6d010c.md.jpg
a8f07d1adbec53b603abedd60dfb4084.md.jpg
53ef2d533239da36aa4bdb5dfd0b47ed.md.jpg
736bf970abef0b8e1f4a79cf0076bd6b.md.jpg
6702eb127cd01cee1a66cb20d85394f8.md.jpg
2cb6feb61587915ecbf867f45c46f96a.md.jpg
3481f67aec4f089850656baeb61a7028.md.jpg
98f15f9f55833bdaa07c979fc14357d1.md.jpg
a8c51a4bdc62602eb38db3ff04a4af6d.md.jpg
79359caf385aa2cbba9f912768e6f7d1.md.jpg
4d99496c1448b940e823db55c1c671e9.md.jpg
4533ab19433fde6cdda7f3d54c54650b.md.jpg
83df2075cb115a609abecd7ab26bc3b9.md.jpg
7542c3508b0f2eb6d0cac7ba12641da5.md.jpg
35d6ea517a0098ebe4135d0f6fbc6b99.md.jpg
65326196ba3b1059a23dc3b42abeb75b.md.jpg
d0b8492428ac720a802f2da3b95f3e67.md.jpg
fff272a344feadfac02d2861a1873b40.md.jpg
9b11f977baad59c31f0604146a19d887.md.jpg
c73995fff80489f50dc786d599641d21.md.jpg
577cfd5c19e09f46c140c1f7ec516c41.md.jpg
95914497a1e2749c7d05bbfafc9b9da8.md.jpg
f4cc124d5738b142903cc179483d35bb.md.jpg
12f5124e2545ac13f69a68aa17f63d3d.md.jpg
6986ddf47b8636e6acd25252c19601e3.md.jpg
162a6d0e040d297025776ca492a42b40.md.jpg
eac61db33b7ca9da43acf664b53f7fde.md.jpg

Previous reading
LĂNG MỘ VÀ ĐỀN THỜ ĐẠI THẦN NGUYỄN HUỲNH ĐỨC (PHƯỜNG KHÁNH HẬU, THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN)
Next reading
TỊNH THẤT BÁT NHÃ (XÃ PHƯỚC LÂM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN)