----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Đền thờ Quan đại thần tọa lạc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

INFO

Vào năm Cảnh Hưng thứ 10, triều vua Lê Hiển Tông thời nhà Lê Trung hưng; tức năm 1749 (Kỷ Tỵ), Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1714~1765) ở xứ Đàng Trong cử các Quan đại thần Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ vào trấn nhậm vùng đất Tây Ninh ngày nay. Ba ông cùng với đội binh mã của triều đình thực hiện việc di dân khai hoang lập ấp và giữ gìn an ninh ở vùng đất biên cương.

Vùng đất này thời điểm đó là một khu vực rất phức tạp, bởi sự tranh giành ảnh hưởng của Vương quốc Ayutthaya, Vương quốc Chân Lạp và các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Rất nhiều cuộc giao chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây, Ba vị Quan đại thần cũng đã hy sinh trong chiến trận; tưởng nhớ công ơn của Ba anh em nhà họ Huỳnh và các nghĩa binh; nhân dân địa phương lập đền, miếu để thờ ở nhiều nơi và được gọi chung là đền thờ Quan Lớn Trà Vong.

Đây cũng chính là một tiền đề để Võ Vương tiến hành biện pháp cứng rắn nhất là chinh phạt toàn diện Chân Lạp, hình thành nên địa giới khu vực Nam Bộ ngày nay của chúng ta (1757).

GALLERY

dec3497a341a5946f60b3c6cd01e405c.md.jpg
ca388337d7dc438dc1f18e8c77995a79.md.jpg
45d70e4c640749b7f3301b477c68ffc6.md.jpg
742f717818aee3ec0c5b163a7fbc17d4.md.jpg
9a39e79b3532323b4a2f9053873edd0e.md.jpg
8a18a0bf51d13526306002ce76df48ed.md.jpg
34072340a400c90e5426cddff74015a8.md.jpg
5d1441c602637846e6b9c1512d976b06.md.jpg
062ea58e707109996e04721263f704d8.md.jpg
953a254aeb445653bd1341549eac0d7f.md.jpg
e306ff044b972f49ed3fbd649bd253a7.md.jpg
a30488710b847e006099841e0e4feea1.md.jpg
431d213287c591387068fbe1babade55.md.jpg
b5f2c3ea8e70566ba459e437e48d07f7.md.jpg
d534563256fd6f356e12992b832ba665.md.jpg
b1c8dc19f26c85f41d767a585fa1c55c.md.jpg
30127c8b8340a2c9fe4c0e3ae7a30a34.md.jpg
4bddd32aeb535e1de2d8a8472978c712.md.jpg
72f2ea6adbd2ca89b4478a9a2c356404.md.jpg
a220da237555c54479f69b77260049d9.md.jpg
f69c519c4df80a5e7739bc6f91d83eba.md.jpg
71e7f9041a0e7d7e993a5daf2772a09c.md.jpg
65444443233b2073663e420c950ad288.md.jpg

Previous reading
TỊNH XÁ NGỌC THUẬN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
CHÙA CẨM PHONG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)