Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - Nam Kỳ Lục tỉnh. Đây là bài thống kê toàn bộ các đơn vị hành chính của Nam Kỳ Lục tỉnh (tỉnh, phủ, huyện, tổng, làng - xã - thôn). 

Địa bạ triều Nguyễn là một tư liệu vô cùng quý giá của triều Nguyễn (1802~1945), một triều đại chính thống gắn liền với nhiều thăng trầm của dân tộc.

Nếu bạn cần tra cứu nội dung chi tiết từng tỉnh, thì click vào link bên dưới:

南圻六省

NAM KỲ LỤC TỈNH 南圻六省 (1836)

0
Số tỉnh
00
Số phủ
00
Số huyện
000
Số tổng
0000
Số làng - thôn - xã

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN – TUỆ TĨNH ĐƯỜNG (XÃ TRẦN THỚI, HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH BIÊN HÒA (1836)