Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh An Giang, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa kia của đất nước chúng ta. 

Địa bạ triều Nguyễn là một tư liệu vô cùng quý giá của triều Nguyễn (1802~1945), một triều đại chính thống gắn liền với nhiều thăng trầm của dân tộc.

安江省

TỈNH AN GIANG 安江省 (1836)

0
Số phủ
0
Số huyện
00
Số tổng
000
Số làng - thôn - xã

 

 


PHỦ TÂN THÀNH 新成府 - HUYỆN VĨNH AN 永安縣 (7 TỔNG)

 • Tổng An Hội (5)
  1. Thôn An Tịch
  2. Xã Sùng Văn
  3. Thôn Tân Lâm
  4. Thôn Tân Qui Đông
  5. Thôn Tân Xuân
 • Tổng An Mỹ (7)
  1. Thôn An Thuận
  2. Thôn Phú An
  3. Thôn Phú Hựu
  4. Thôn Phú Nhơn
  5. Thôn Tân An Đông
  6. Thôn Tân Hựu
  7. Thôn Tân Nhơn
 • Tổng An Thạnh (7)
  1. Thôn Hội An
  2. Thôn Mỹ An
  3. Thôn Tân An Trung
  4. Thôn Tân Đông
  5. Thôn Tân Khánh
  6. Thôn Tân Khánh Tây
  7. Thôn Tân Mỹ
 • Tổng An Thới (5)
  1. Thôn Nhơn Quới
  2. Thôn Tân Dương
  3. Thôn Tân Long
  4. Thôn Tân Thạnh
  5. Thôn Vĩnh Thạnh
 • Tổng An Tĩnh (3)
  1. Thôn Phú An Đông
  2. Thôn Tân Thuận
  3. Thôn Tân Tịch
 • Tổng An Trung (6)
  1. Thôn Bình Tiên
  2. Thôn Tân Phú Đông
  3. Thôn Tân Phú Trung
  4. Thôn Tân Qui Tây
  5. Thôn Tây Phú
  6. Thôn Vĩnh Phước
 • Tổng An Trường (8)
  1. Thôn Định Hòa
  2. Thôn Đông Thành
  3. Thôn Đông Thành Trung
  4. Thôn Kim Bồn
  5. Thôn Mỹ Thuận
  6. Thôn Phù Ly
  7. Thôn Tân Lộc Trung
  8. Thôn Tân Phong

PHỦ TÂN THÀNH 新成府 - HUYỆN VĨNH ĐỊNH 永定縣 (4 TỔNG)

 • Tổng Định An (3)
  • Thôn Đông Phú
  • Thôn Long Hưng
  • Thôn Phú Mỹ Đông
 • Tổng Định Bảo (8)
  • Thôn Nhơn Ái
  • Thôn Tân An
  • Thôn Tân Lợi
  • Thôn Tân Thạnh Đông
  • Thôn Thới Bình
  • Thôn Thường Thạnh
  • Thôn Trường Thành
  • Thôn Trường Thạnh
 • Tổng Định Khánh (11)
  • Thôn An Khánh
  • Thôn An Thạnh Nhị
  • Thôn An Thạnh Nhứt
  • Thôn Châu Hưng
  • Thôn Châu Khánh
  • Thôn Đại Hòa
  • Thôn Đại Hữu
  • Thôn Đại Thạnh
  • Thôn Hòa Mỹ
  • Thôn Phong Phú
  • Thôn Phú Hữu
 • Tổng Định Thới (6)
  • Thôn Bình Thủy
  • Thôn Phú Long
  • Thôn Tân Lộc Đông
  • Thôn Thới An
  • Thôn Thới An Đông
  • Thôn Thới Hưng

PHỦ TUY BIÊN 綏邊府 - HUYỆN ĐÔNG XUYÊN 東川縣 (4 TỔNG)

 • Tổng An Lương (11)
  • Thôn Bình Thạnh Đông
  • Thôn Hòa Lạc
  • Thôn Lý Nhơn
  • Thôn Mỹ Hội Đông
  • Thôn Nhơn An
  • Thôn Nhơn Lương
  • Thôn Tân Hưng
  • Thôn Toàn Đức
  • Thôn Vĩnh Hậu
  • Thôn Vĩnh Lộc
  • Thôn Vĩnh Toàn
 • Tổng An Phú (7)
  • Thôn An Hòa
  • Thôn Bình Thành Tây
  • Thôn Định An
  • Thôn Long Hậu
  • Thôn Nhơn Hòa
  • Thôn Tân Bình
  • Thôn Tân Lộc
 • Tổng An Thành (10)
  • Thôn Long Hưng
  • Thôn Long Khánh
  • Thôn Long Sơn
  • Thôn Phú Lâm
  • Thôn Tấn An
  • Thôn Tấn Thiện
  • Thôn Vĩnh Hòa
  • Thôn Vĩnh Lạc
  • Thôn Vĩnh Lợi
  • Thôn Vĩnh Xương
 • Tổng An Toàn (9)
  • Thôn Kiến Long
  • Thôn Kiến Thạnh
  • Thôn Mỹ Chánh
  • Thôn Mỹ Hưng
  • Thôn Mỹ Long
  • Thôn Mỹ Phú
  • Thôn Toàn Đức
  • Thôn Toàn Đức Đông
  • Thôn Tú Điền

PHỦ TUY BIÊN 綏邊府 - HUYỆN TÂY XUYÊN 西川縣 (3 TỔNG)

 • Tổng Châu Phú (25)
  • Thôn An Nông
  • Thôn An Thạnh
  • Thôn Bình Thạnh
  • Thôn Hưng An
  • Thôn Khánh An
  • Thôn Long Thạnh
  • Thôn Nhơn Hòa
  • Thôn Nhơn Hội
  • Thôn Phú Cường
  • Thôn Thân Nhơn Lý
  • Thôn Thới Hưng
  • Thôn Vĩnh Bảo
  • Thôn Vĩnh Điều
  • Thôn Vĩnh Hội
  • Thôn Vĩnh Khánh
  • Thôn Vĩnh Lạc
  • Thôn Vĩnh Ngươn
  • Thôn Vĩnh Phước
  • Thôn Vĩnh Tế Sơn
  • Thôn Vĩnh Thành
  • Thôn Vĩnh Thọ
  • Thôn Vĩnh Thông
  • Thôn Vĩnh Trung
  • Thôn Vĩnh Trường
 • Tổng Định Phước (9)
  • Thôn Mỹ Phước
  • Thôn Mỹ Thạnh
  • Thôn Tân Thuận Đông
  • Thôn Thạnh Hòa Trung
  • Thôn Thoại Sơn
  • Thôn Thới Thuận
  • Thôn Vĩnh Chánh
  • Thôn Vĩnh Phú
  • Thôn Vĩnh Trinh
 • Tổng Định Thành (7)
  • Thôn Bình Đức
  • Thôn Bình Hòa Trung
  • Thôn Bình Lâm
  • Thôn Bình Mỹ
  • Thôn Vĩnh Thạnh Trung
  • Thôn Vĩnh Thuận
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH VĨNH LONG (1836)
Next reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH HÀ TIÊN (1836)