Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Biên Hòa, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa kia của đất nước chúng ta. 

Địa bạ triều Nguyễn là một tư liệu vô cùng quý giá của triều Nguyễn (1802~1945), một triều đại chính thống gắn liền với nhiều thăng trầm của dân tộc.

TỈNH BIÊN HÒA 边和省 (1836)

0
Số phủ
0
Số huyện
00
Số tổng
000
Số làng - thôn - xã

 

 


PHỦ PHƯỚC LONG 福隆府 - HUYỆN BÌNH AN 平安縣 (8 TỔNG)

 • Tổng An Thủy Thượng (6)
  1. Thôn An Lợi
  2. Thôn An Tài
  3. Thôn Bình Khánh
  4. Thôn Bình Phú Trung
  5. Thôn Bình Trưng
  6. Thôn Mỹ Thủy
 • Tổng An Thủy Hạ (8)
  1. Thôn Bình Chiểu Tây
  2. Xã Bình Đức
  3. Thôn Bình Đường
  4. Xã Bình Phú
  5. Xã Bình Phước
  6. Thôn Bình Thủy
  7. Xã Tân An Hạ
  8. Xã Tân An Thượng
 • Tổng An Thủy Trung (7)
  1. Thôn Bình Đồng Đông
  2. Thôn Bình Đồng Tây
  3. Thôn Bình Đồng Trung
  4. Thôn Bình Quới Đông
  5. Thôn Linh Chiểu Đông
  6. Thôn Xuân Trường Tây
  7. Thôn Xuân Vinh
 • Tổng An Thủy Đông (13)
  1. Thôn An Lộc
  2. Thôn An Nhơn
  3. Thôn Bình Phú Thượng
  4. Thôn Bình Thắng Đông
  5. Thôn Bình Thắng Tây
  6. Xã Đông An
  7. Thôn Đông An Tây
  8. Thôn Đông An Trung
  9. Thôn Lý Nhơn Tây
  10. Thôn Tân Long
  11. Thôn Tân Nhơn
  12. Thôn Tân Ninh
  13. Thôn Tân Quới
 • Tổng Bình Chánh Thượng (9)
  1. Thôn An Thạnh
  2. Thôn Bình Nhan Đông
  3. Thôn Bình Nhan Nhứt
  4. Thôn Bình Nhan Thượng
  5. Thôn Hòa Thạnh
  6. Thôn Hưng Định
  7. Thôn Phú Long
  8. Thôn Tân Thới Đông
  9. Thôn Vĩnh Bình
 • Tổng Bình Chánh Hạ (12)
  1. Thôn An Mỹ
  2. Thôn Bình Nhan Tây
  3. Thôn Cát Tân
  4. Thôn Khánh Vân
  5. Thôn Phước Hóa
  6. Thôn Phước Tân Đông
  7. Xã Tân An
  8. Xã Tân An Trung
  9. Thôn Tân Khánh Tây
  10. Thôn Tân Lý
  11. Thôn Vĩnh Lợi
  12. Thôn Vĩnh Phú
 • Tổng Bình Chánh Trung (12)
  1. Thuyền An Nhứt
  2. Ấp An Phú
  3. Thôn Bình Điềm
  4. Thôn Bình Phước
  5. Thôn Chánh An
  6. Thôn Chánh An Tây
  7. Thôn Chánh An Trung
  8. Thôn Phú Lợi Đông
  9. Thôn Phú Lợi Tây
  10. Thôn Phú Lợi Trung
  11. Thôn Phú Thuận
  12. Thôn Tân Phước Tây
 • Tổng Bình Chánh Tây (22)
  1. Thôn An Định
  2. Thôn An Định Tây
  3. Xã An Hòa
  4. Thôn An Phước
  5. Thôn Chánh Long
  6. Thôn Định Phước
  7. Thôn Hòa Mỹ
  8. Thôn Hòa Thuận Đông
  9. Thôn Lại Tuyền
  10. Thôn Long Hưng Đông
  11. Thôn Long Tuyền
  12. Thôn Mỹ Hảo
  13. Thôn Mỹ Thạnh
  14. Thôn Phú Hưng
  15. Thôn Phú Nhuận
  16. Thôn Phú Trung
  17. Thôn Phước Phú
  18. Thôn Tân An Đông
  19. Thôn Tân An Tây
  20. Thôn Thanh Tuyền
  21. Thôn Thạnh Hòa
  22. Thôn Vĩnh Xương

PHỦ PHƯỚC LONG 福隆府 - HUYỆN LONG THÀNH 隆成縣 (4 TỔNG)

 • Tổng Long Vĩnh Thượng (17)
  1. Thôn An Hòa
  2. Thôn An Hưng
  3. Thôn An Xuân
  4. Thôn Bình Dương
  5. Thôn Long An
  6. Thôn Long Hòa
  7. Thôn Long Trường
  8. Thôn Phước Gia
  9. Thôn Phước Khả
  10. Thôn Phước Miên
  11. Thôn Phước Mỹ
  12. Thôn Phước Quới
  13. Thôn Phước Tân
  14. Thôn Phước Toàn
  15. Thôn Phước Trường
  16. Hộ Thiết Tượng
  17. Thôn Vĩnh Thọ
 • Tổng Long Vĩnh Hạ (11)
  1. Thôn Long Đại
  2. Thôn Long Phú Đông
  3. Thôn Long Thành
  4. Thôn Long Thạnh Đông
  5. Thôn Long Thạnh Tây
  6. Thôn Long Tuy
  7. Thôn Phú Thọ
  8. Thôn Phước Hậu
  9. Thôn Phước Thiện
  10. Thôn Phưới Quới
  11. Thôn Vĩnh Thuận
 • Tổng Thành Tuy Thượng (12)
  1. Thôn Hương Mỹ
  2. Thôn Hữu Lộc
  3. Thôn Long Thuận
  4. Thôn Phú Lạc
  5. Thôn Phú Thạnh
  6. Thôn Phước Hòa Đông
  7. Thôn Phước Lộc Tây
  8. Thôn Phước Tiến
  9. Thôn Tân Lộc
  10. Thôn Tập Phước
  11. Thôn Tuy Long
  12. Thôn Xuân Lộc
 • Tổng Thành Tuy Hạ (13)
  1. Thôn Bình Phú
  2. Thôn Hưng Thạnh
  3. Thôn Long Hiệu
  4. Thôn Lương Phước Đông
  5. Ấp Mỹ Hội
  6. Thôn Phú Mỹ
  7. Thôn Phước Kiến
  8. Thôn Phước Lai
  9. Thôn Phước Thành
  10. Thôn Phước Thạnh
  11. Thôn Tân Tường
  12. Thôn Tuy Thạnh
  13. Thôn Vĩnh Tuy

PHỦ PHƯỚC LONG 福隆府 - HUYỆN PHƯỚC AN 福安縣 (4 TỔNG)

 • Tổng An Phú Thượng (12)
  1. Xã An Nhứt
  2. Thôn An Ngãi
  3. Xã Hắc Lăng
  4. Thôn Hưng Long
  5. Thôn Long Điền
  6. Phường Long Nhung
  7. Thôn Long Thạnh
  8. Xã Phước Tỉnh
  9. Thuyền Thắng Nhị
  10. Thuyền Thắng Nhứt
  11. Thuyền Thắng Tam
  12. Xã Vĩnh Điền
 • Tổng An Phú Hạ (8)
  1. Thôn Đại Thuận
  2. Thôn Long Hiệp
  3. Thôn Long Hương
  4. Thôn Long Kiên
  5. Thôn Long Lập
  6. Thôn Long Xuyên
  7. Thôn Phước Lễ
  8. Thôn Phước Long
 • Tổng Phước Hưng Thượng (10)
  1. Thôn An Thới
  2. Thôn Lạc Thuận
  3. Thôn Long Hải
  4. Thôn Long Mỹ Tây
  5. Xã Phước Hải
  6. Thôn Phước Hưng Đông
  7. Thôn Phước Liễu
  8. Thôn Phước Trinh
  9. Thôn Tân An
  10. Thôn Toàn Mỹ
 • Tổng Phước Hưng Hạ (12)
  1. Xã An Phước Trung
  2. Thôn Gia Thạnh
  3. Thôn Hiệp Hòa
  4. Thôn Hưng Hòa
  5. Thôn Long Hưng
  6. Thôn Long Thới
  7. Thôn Phước Bảo
  8. Thôn Phước Hiệp
  9. Phường Phước Lộc Thượng
  10. Thôn Phước Lợi
  11. Thôn Phước Xuân
  12. Thôn Thạnh Mỹ

PHỦ PHƯỚC LONG 福隆府 - HUYỆN PHƯỚC CHÁNH 福政縣 (6 TỔNG)

 • Tổng Chánh Mỹ Thượng (12)
  1. Thôn Bình Long
  2. Xã Hữu Lân
  3. Xã Mỹ Khánh
  4. Xã Phước Hạnh
  5. Xã Tân Bản
  6. Thôn Tân Cát
  7. Thôn Tân Hạnh
  8. Thôn Tân Hạnh Đông
  9. Thôn Tân Hạnh Trung
  10. Thôn Tân Phú
  11. Thôn Tân Phước
  12. Thôn Tân Phước Đông
 • Tổng Chánh Mỹ Hạ (16)
  1. Thôn Bình An Đông
  2. Thôn Bình Cơ
  3. Thôn Chánh Hòa
  4. Xã Chánh Hưng
  5. Thôn Mỹ Đức
  6. Thôn Mỹ Lộc
  7. Thôn Phú Xuân Đông
  8. Thôn Phước Hòa
  9. Thôn Tân Lập
  10. Thôn Tân Lợi
  11. Thôn Tân Lộc Thượng
  12. Thôn Tân Nhuận
  13. Thôn Tân Quan
  14. Thôn Tân Quan Thượng
  15. Thôn Tân Thạnh Tây
  16. Thôn Tân Tịch
 • Tổng Chánh Mỹ Trung (17)
  1. Thôn Bình Chánh Đông
  2. Thôn Bình Chử
  3. Thôn Bình Chử Trung
  4. Thôn Bình Hóa
  5. Thôn Bình Hưng
  6. Thôn Điều Hòa
  7. Thôn Phước Hải Đông
  8. Thôn Tân Hoa
  9. Thôn Tân Khánh Đông
  10. Thôn Tân Khánh Trung
  11. Thôn Tân Lương
  12. Thôn Tân Thạnh Đông
  13. Thôn Tân Trạch
  14. Thôn Tân Trúc
  15. Thôn Tân Uyên
  16. Thôn Toàn Hưng
  17. Thôn Vĩnh Phước
 • Tổng Phước Vinh Thượng (22)
  1. Thôn Bình Đa
  2. Thôn Bình Hành
  3. Thôn Bình Hòa
  4. Thôn Bình Quan
  5. Thôn Bình Thành
  6. Thôn Bình Trúc
  7. Thôn Bình Tự
  8. Thôn Bình Xương
  9. Thôn Hưng Phú
  10. Thôn Long Quới
  11. Thôn Phước Lô
  12. Thôn Tân Giám
  13. Xã Tân Hưng
  14. Xã Tân Lại
  15. Thôn Tân Lân
  16. Thôn Tân Mai
  17. Thôn Tân Mỹ
  18. Thôn Tân Tục
  19. Thôn Thành Đức
  20. Thôn Vinh Long
  21. Thôn Vinh Thạnh
  22. Thôn Vĩnh An
 • Tổng Phước Vinh Hạ (18)
  1. Thôn An Lộc Đông
  2. Thôn Bình An Chánh
  3. Thôn Bình An Thượng
  4. Thôn Bình Lợi
  5. Thôn Bình Lục
  6. Thôn Bình Ninh
  7. Thôn Bình Thạnh
  8. Thôn Bình Thảo
  9. Thôn Long Chánh
  10. Thôn Long Phú
  11. Thôn Phú Trạch
  12. Thôn Tân Định
  13. Thôn Tân Huệ Đông
  14. Thôn Tân Lộc Tây
  15. Thôn Tân Quan Chánh
  16. Thôn Tân Quan Đông
  17. Thôn Tân Quan Trung
  18. Thôn Xuân Hòa
 • Tổng Phước Vinh Trung (16)
  1. Phường Bạch Khôi
  2. Thôn Bình Điện
  3. Thôn Bình Hậu
  4. Thôn Bình Mỹ
  5. Thôn Bình Sơn
  6. Thôn Bình Thạch
  7. Thôn Bình Thới
  8. Thôn Bình Ý
  9. Thôn Tân Hưng
  10. Thôn Tân Phong
  11. Thôn Tân Thạch Đông
  12. Thôn Tân Thành
  13. Thôn Tân Vinh Đông
  14. Thôn Tân Vinh Tây
  15. Thôn Tân Xuân
  16. Thôn Thạnh Hòa

PHỦ PHƯỚC LONG 福隆府 - HUYỆN LONG KHÁNH 隆慶縣 (KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU)


PHỦ PHƯỚC LONG 福隆府 - HUYỆN PHƯỚC BÌNH 福平縣 (KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – NAM KỲ LỤC TỈNH (1836)
Next reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH GIA ĐỊNH (1836)