Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Gia Định, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa kia của đất nước chúng ta. 

Địa bạ triều Nguyễn là một tư liệu vô cùng quý giá của triều Nguyễn (1802~1945), một triều đại chính thống gắn liền với nhiều thăng trầm của dân tộc.

嘉定省

TỈNH GIA ĐỊNH 嘉定省 (1836)

0
Số phủ
0
Số huyện
00
Số tổng
000
Số làng - thôn - xã

 


PHỦ TÂN BÌNH 新平府 - HUYỆN BÌNH DƯƠNG 平陽縣 (6 TỔNG)

 • Tổng Bình Trị Thượng (27)
  1. Thôn Bình An
  2. Thôn Bình Khánh
  3. Thôn Bình Quới Tây
  4. Ấp Bình Thuyên
  5. Thôn Bình Ý
  6. Thôn Cần Thạnh
  7. Thôn Đồng Hòa
  8. Thôn Hòa Mỹ
  9. Thôn Khánh Bình
  10. Thôn Khánh Hội
  11. Thôn Long Điền
  12. Thôn Long Hưng
  13. Thôn Long Thạnh
  14. Thôn Lý Nhơn
  15. Thôn Phú Mỹ
  16. Thôn Phú Mỹ Tây
  17. Thôn Tân Giang
  18. Thôn Tân Khai
  19. Thôn Tân Khánh
  20. Thôn Tân Phước
  21. Thôn Tân Qui Đông
  22. Thôn Tân Thuận Đông
  23. Thôn Tân Vĩnh
  24. Thôn Thạnh Đa
  25. Thôn Trọng Hòa
  26. Ấp Tứ Xuân
  27. Thôn Vĩnh Khánh
 • Tổng Bình Trị Hạ (26)
  1. Xã An Hòa
  2. Thôn An Hội
  3. Thôn An Lộc
  4. Thôn An Lộc Đông
  5. Xã An Nhơn
  6. Thôn An Phước
  7. Thôn An Thạnh Trung
  8. Thôn An Xuân
  9. Xã Bình Hòa
  10. Thôn Bình Lý
  11. Thôn Bình Lý Đông
  12. Thôn Bình Nhan
  13. Thôn Hanh Phú
  14. Xã Hanh Thông
  15. Thôn Hanh Thông Tây
  16. Thôn Mỹ Thạnh
  17. Thôn Phú Nhuận
  18. Thôn Tân Đông
  19. Thôn Tân Mỹ Đông
  20. Thôn Tân Thạnh Đông
  21. Thôn Tân Thạnh Tây
  22. Thôn Thạnh An
  23. Thôn Thạnh Hòa
  24. Thôn Thạnh Phú
  25. Thôn Thới An
  26. Thôn Thới Hoa
 • Tổng Bình Trị Trung (21)
  1. Thôn An Cư
  2. Thôn An Hòa
  3. Thôn Hòa Bình
  4. Thôn Lưỡng Thạnh
  5. Thôn Lưỡng Tự
  6. Thôn Mỹ Hội
  7. Thôn Nhơn Hòa
  8. Thôn Tân Định
  9. Thôn Tân Hội
  10. Thôn Tân Hưng
  11. Thôn Tân Lộc
  12. Phường Tân Lộc
  13. Thôn Tân Mỹ
  14. Thôn Tân Phú
  15. Thôn Tân Thạnh
  16. Thôn Tân Thới
  17. Thôn Tân Thuận
  18. Thôn Thanh Bình
  19. Thôn Thanh Phú
  20. Thôn Thanh Quới
  21. Thôn Vĩnh Quới
 • Tổng Dương Hòa Thượng (19)
  1. Thôn Mỹ Toàn
  2. Thôn Tân Đông Thượng
  3. Thôn Tân Đông Trung
  4. Thôn Tân Sơn Nhứt
  5. Thôn Tân Sơn Nhì
  6. Thôn Tân Thới Hạ
  7. Thôn Tân Thới Thượng
  8. Thôn Tân Thới Trung
  9. Thôn Tân Thới Đông
  10. Thôn Tân Thới Tây
  11. Thôn Tân Thới Nhì
  12. Thôn Tân Thới Tam
  13. Thôn Tân Thới Tứ
  14. Thôn Thuận Kiều
  15. Thôn Trung Chánh
  16. Thôn Trung Chánh Tây
  17. Thôn Xuân Thới
  18. Thôn Xuân Thới Đông
  19. Thôn Xuân Thới Tây
 • Tổng Dương Hòa Hạ (8)
  1. Thôn An Định
  2. Thôn An Sơn
  3. Thôn An Thành
  4. Thôn An Thành Tây
  5. Thôn Bảo Định
  6. Thôn Phú Thuận
  7. Thôn Thanh An
  8. Thôn Thanh Tuyền
 • Tổng Dương Hòa Trung (21)
  1. Thôn An Nhơn Tây
  2. Thôn An Thuận Tây
  3. Thôn Gia Lộc
  4. Thôn Lộc Ninh
  5. Thôn Mỹ Hưng
  6. Thôn Mỹ Khánh
  7. Thôn Nhuận Đức
  8. Thôn Phú Hòa Đông
  9. Xã Phú Lợi
  10. Thôn Phú Thạnh
  11. Thôn Phước An
  12. Thôn Phước Hôi
  13. Thôn Phước Mỹ
  14. Thôn Tân Phú Trung
  15. Thôn Tân Thông
  16. Thôn Tân Thông Tây
  17. Thôn Tân Thông Trung
  18. Thôn Tân Thuận
  19. Thôn Trung Lập
  20. Thôn Vĩnh An
  21. Thôn Vĩnh An Tây

PHỦ TÂN BÌNH 新平府 - HUYỆN TÂN LONG 新隆縣 (6 TỔNG)

 • Tổng Tân Phong Thượng (29)
  1. Thôn An Bình
  2. Thôn An Điềm
  3. Thôn An Định
  4. Xã An Đông
  5. Thôn An Thới
  6. Thôn Đức Lập
  7. Thôn Hòa Thuận
  8. Thôn Hưng Thạnh
  9. Thôn Lộc Hòa
  10. Thôn Nhơn Giang
  11. Thôn Phú Điền
  12. Thôn Phú Hội
  13. Thôn Phú Hữu
  14. Thôn Phú Lâm
  15. Xã Phú Thọ
  16. Ấp Tân Châu
  17. Thôn Tân Đước
  18. Thôn Tân Hội
  19. Thôn Tân Hưng
  20. Thôn Tân Hương
  21. Thôn Tân Khánh
  22. Thôn Tân Kiểng
  23. Xã Tân Lộc
  24. Thôn Tân Long
  25. Thôn Tân Miên
  26. Thôn Tân Quảng
  27. Thôn Tân Thành
  28. Thôn Tân Tiến
  29. Thôn Tòng Chánh
 • Tổng Tân Phong Hạ (31)
  1. Thôn An Phú
  2. Thôn Bình Đăng
  3. Thôn Bình Đức
  4. Thôn Bình Lộc
  5. Thôn Bình Long
  6. Thôn Đông Phú
  7. Thôn Hiệp Ân
  8. Thôn Long Kiểng
  9. Thôn Long Thạnh Tây
  10. Thôn Long Thới Đông
  11. Thôn Lương Hòa Đông
  12. Thôn Ngũ Phước
  13. Thôn Nhơn Mỹ
  14. Thôn Nhơn Ngãi
  15. Xã Phong Đước
  16. Thôn Phong Phú
  17. Thôn Phong Thuận
  18. Xã Phú Lạc
  19. Thôn Phú Phong
  20. Thôn Phước Cơ
  21. Thôn Phước Long Đông
  22. Thôn Phước Thạnh
  23. Thôn Phước Thới
  24. Thôn Quang Phục
  25. Thôn Tân Lạc
  26. Thôn Tân Liêm
  27. Thôn Tân Phú
  28. Thôn Tân Nhị Đông
  29. Thôn Thới Phong
  30. Thôn Toàn Phước
  31. Thôn Vạn Phước
 • Tân Tân Phong Trung (30)
  1. Ấp An Thành
  2. Ấp Bình Hòa
  3. Thôn Bình Hòa
  4. Thôn Bình Hưng
  5. Thôn Bình Hưng Đông
  6. Thôn Bình Hưng Đông
  7. Thôn Bình Tây
  8. Thôn Bình Quới
  9. Thôn Bình Thới
  10. Thôn Bình Tiên
  11. Thôn Bình Trị Đông
  12. Thôn Chánh Hưng
  13. Thôn Hòa Mục
  14. Thôn Hưng Phú
  15. Thôn Long Vĩnh
  16. Thôn Minh Phụng
  17. Thôn Mỹ Thuận
  18. Thôn Mỹ Thuận Tây
  19. Thôn Phú Định
  20. Thôn Phú Hòa
  21. Thôn Phú Lâm
  22. Phường Tân Hóa
  23. Thôn Tân Hóa
  24. Thôn Tân Hòa Đông
  25. Thôn Tân Hòa Tây
  26. Thôn Tân Lộc
  27. Thôn Tân Nhuận
  28. Thôn Tân Tạo
  29. Thôn Tiến Lộc
  30. Thôn Thuận Đức
  31. Thôn Vĩnh Hội
 • Tổng Long Hưng Thượng (22)
  1. Phường An Lạc
  2. Thôn An Thạnh
  3. Thôn Bảo Hòa
  4. Thôn Bình An Đông
  5. Thôn Đức Hòa
  6. Thôn Đức Thạnh
  7. Thôn Hòa Khánh
  8. Thôn Hội Lợi
  9. Thôn Hưng Nhơn
  10. Thôn Lương Điền
  11. Thôn Mỹ Hạnh
  12. Thôn Mỹ Lập
  13. Thôn Mỹ Phú
  14. Thôn Phục Đức
  15. Thôn Tân Kiên
  16. Thôn Tân Nhựt
  17. Thôn Tân Nhựt Đông
  18. Thôn Tân Phú Tây
  19. Thôn Tân Tảo
  20. Thôn Tân Thạnh
  21. Thôn Tân Xuân
  22. Thôn Thới Bình
 • Tổng Long Hưng Hạ (21)
  1. Thôn An Phú Tây
  2. Thôn An Trường
  3. Thôn Bình Chánh
  4. Thôn Bình Điền
  5. Thôn Bình Thượng
  6. Thôn Bình Trường
  7. Thôn Châu Thới
  8. Thôn Đại Thạnh
  9. Thôn Đông Bình
  10. Thôn Lương Phú
  11. Thôn Mỹ Hưng Tây
  12. Thôn Phú Cát
  13. Thôn Phước Thiện
  14. Thôn Tân Hồ
  15. Thôn Tân Kiều
  16. Thôn Tân Nhiễu
  17. Thôn Tân Tảo Tây
  18. Thôn Tân Tú
  19. Thôn Tân Thủy
  20. Thôn Thạnh Hòa Đông
  21. Thôn Xuân Hòa
 • Tổng Long Hưng Trung (17)
  1. Thôn An Mỹ
  2. Thôn Bình Thiện
  3. Thôn Bửu Hòa
  4. Thôn Long Bình
  5. Thôn Long Phú
  6. Thôn Mỹ An
  7. Thôn Mỹ Nhơn
  8. Thôn Phú Thạnh Đông
  9. Thôn Phước Quảng
  10. Thôn Phước Tịnh
  11. Thôn Phước Toàn Thượng
  12. Thôn Phước Toàn Trung
  13. Thôn Phước Tú
  14. Thôn Tân Bửu
  15. Thôn Thanh Tuyền
  16. Thôn Thuận Đạo
  17. Thôn Tiến Long

PHỦ TÂN AN 新安府 - HUYỆN PHƯỚC LỘC 福祿縣 (4 TỔNG)

 • Tổng Phước Điền Thượng (15)
  1. Thôn Long Hòa Đông
  2. Thôn Long Hựu
  3. Thôn Long Ninh
  4. Thôn Long Sơn
  5. Phường Mỹ Lệ
  6. Thôn Nhơn Hòa
  7. Phường Phước An
  8. Phường Phước An Đông
  9. Thôn Phước Hưng Đông
  10. Thôn Phước Khánh
  11. Thôn Phước Tuy
  12. Phường Phước Tường
  13. Thôn Tân Lân
  14. Phường Thạnh Hòa Trung
  15. Phường Vạn Phước
 • Tổng Phước Điền Trung (17)
  1. Thôn Bình Giao
  2. Thôn Hưng Long
  3. Thôn Long Đinh
  4. Thôn Long Phú Đông
  5. Thôn Minh Đức
  6. Thôn Phú An
  7. Thôn Phú Nhiêu
  8. Thôn Phú Thành
  9. Phường Phước Bình
  10. Thôn Phước Lý
  11. Thôn Tân Câu Tây
  12. Thôn Tân Điền
  13. Thôn Tân Kim
  14. Thôn Tân Liễu
  15. Thôn Tân Quới Tây
  16. Thôn Trị An
  17. Phường Vĩnh Phước
 • Tổng Lộc Thành Thượng (23)
  1. Thôn An Thuận
  2. Phường Hòa Thuận
  3. Thôn Kế Mỹ
  4. Thôn Long Cang
  5. Thôn Long Diên
  6. Thôn Long Định
  7. Thôn Long Đước
  8. Thôn Long Kim
  9. Thôn Long Khê
  10. Thôn Long Thanh
  11. Thôn Long Toàn
  12. Thôn Mỹ Lộc
  13. Xã Phước Bửu
  14. Thôn Phước Hảo
  15. Thôn Phước Lâm
  16. Thôn Phước Thành
  17. Thôn Phước Thọ
  18. Thôn Phước Toàn
  19. Thôn Phước Vân
  20. Xã Thanh Tuyền
  21. Thôn Thái Bình
  22. Thôn Thuận Thành
  23. Thôn Tuy Lộc
 • Tổng Lộc Thành Trung (23)
  1. Thôn Bảo Hòa
  2. Thôn Đông Thạnh
  3. Thôn Long An
  4. Thôn Long An Đông
  5. Thôn Long An Tây
  6. Thôn Long Đức Đông
  7. Thôn Long Hậu Tây
  8. Thôn Long Kế
  9. Thôn Long Phụng
  10. Thôn Long Phước
  11. Thôn Long Thành
  12. Thôn Long Vân
  13. Thôn Mỹ Đức
  14. Phường Phú Mỹ
  15. Thôn Phước Khoa
  16. Thôn Phước Lại
  17. Thôn Phước Vĩnh Đông
  18. Thôn Phước Vĩnh Tây
  19. Thôn Tân Phước Đông
  20. Thôn Tân Thanh
  21. Thôn Tân Thành
  22. Thôn Tây Phú
  23. Thôn Vĩnh Lộc

PHỦ TÂN AN 新安府 - HUYỆN TÂN HÒA 新和縣 (4 TỔNG)

 • Tổng Hòa Đồng (15)
  1. Thôn Bình Công
  2. Thôn Bình Hưng
  3. Thôn Bình Long
  4. Thôn Bình Long Tây
  5. Thôn Bình Phú Đông
  6. Thôn Bình Phú Tây
  7. Thôn Bình Phục Nhị
  8. Thôn Dương Phước
  9. Thôn Đồng Sơn
  10. Thôn Long Chánh
  11. Thôn Tân Cang
  12. Thôn Tân Nhựt
  13. Thôn Vĩnh Hựu
  14. Thôn Vĩnh Lợi
  15. Thôn Vĩnh Thạnh
 • Tổng Hòa Lạc (16)
  1. Thôn An Long Đông
  2. Thôn An Long Tây
  3. Thôn Bình Ân
  4. Thôn Bình Nghị
  5. Thôn Bình Thạnh Đông
  6. Thôn Bình Thạnh Tây
  7. Thôn Bình Xuân
  8. Thôn Tân Niên Đông
  9. Thôn Tân Niên Tây
  10. Thôn Tân Niên Trung
  11. Thôn Tân Phước
  12. Thôn Tân Quân Đông
  13. Thôn Tăng Hòa
  14. Thôn Thuận Ngãi
  15. Thôn Thuận Tắc
  16. Thôn Toàn Phước
 • Tổng Thạnh Hội (16)
  1. Thôn Ái Ngãi
  2. Thôn Bình Cang
  3. Thôn Bình Công Tây
  4. Thôn Bình Hiệp
  5. Thôn Bình Nguyên
  6. Thôn Bình Phú
  7. Thôn Bình Quới
  8. Thôn Bình Tâm
  9. Thôn Bình Thanh
  10. Thôn Bình Trị
  11. Thôn Đa Phú
  12. Thôn Đông Thạnh
  13. Thôn Nhơn Ngãi
  14. Thôn Phú Xuân
  15. Thôn Tân Xuân
  16. Thôn Vĩnh Bình
 • Tổng Thạnh Mục (16)
  1. Thôn An Tập
  2. Thôn Bình Phước
  3. Thôn Bình Thới
  4. Thôn Hòa Mục
  5. Thôn Long Trì
  6. Thôn Mỹ Đức
  7. Thôn Mỹ Hội
  8. Thôn Phú Tây
  9. Thôn Song Tân
  10. Thôn Tân Hưng
  11. Thôn Tân Mục
  12. Thôn Tân Nho
  13. Thôn Tân Thủy
  14. Thôn Thái Bình
  15. Thôn Thanh Xuân Đông
  16. Thôn Thuận Lễ

PHỦ TÂN AN 新安府 - HUYỆN THUẬN AN 順安縣

 • Tổng Bình Cách Thượng (15)
  1. Xã An Lý
  2. Xã Bình Chánh
  3. Thôn Bình Nghị
  4. Thôn Bình Nhựt
  5. Thôn Bình Ninh
  6. Thôn Bình Trinh Đông
  7. Thôn Bình Trường Đông
  8. Thôn Bình Trường Tây
  9. Thôn Đới Nhựt
  10. Thôn Hòa Ái
  11. Thôn Nhựt Chương
  12. Thôn Phú Mỹ Đông
  13. Thôn Tân Đức
  14. Xã Tân Minh
  15. Thôn Tân Phước Tây
 • Tổng Bình Cách Trung (23)
  1. Thôn Bình Ảnh
  2. Xã Bình Thành
  3. Thôn Bình Thạnh
  4. Thôn Bình Tịnh
  5. Thôn Bình Tự
  6. Thôn Cẩm Giang Tây
  7. Thôn Cẩm Hoa
  8. Thôn Đông Hòa
  9. Thôn Hiệp Hòa
  10. Thôn Hiếu Đức
  11. Thôn Hòa Đa
  12. Thôn  Lộc Tuyền
  13. Thôn Long Tuyền
  14. Thôn Mỹ Thạnh Đông
  15. Thôn Tân Phú Thượng
  16. Xã Thái Bình
  17. Thôn Thái Bình Thượng
  18. Thôn Thanh Đức
  19. Thôn Thanh Phước
  20. Thôn Thanh Sơn
  21. Thôn Thuận Đức
  22. Thôn Xuân Khánh
  23. Thôn Xương Thạnh
 • Tổng Thuận Đạo Thượng (16)
  1. Thôn Bình Lăng
  2. Thôn Bình Khuê
  3. Thôn Bình Phú
  4. Thôn Bình Phú Đông
  5. Xã Bình Tịnh
  6. Thôn Bình Trung
  7. Thôn Đạo Thạnh
  8. Thôn Hậu Đức
  9. Thôn Hưng Thạnh
  10. Thôn Hướng Bình
  11. Phường Lạc Bình
  12. Thôn Long Cang
  13. Thôn Mỹ Đạo
  14. Thôn Nhơn Thạnh
  15. Thôn Quảng Phú
  16. Thôn Tân Trụ
 • Tổng Thuận Đạo Trung (16)
  1. Thôn An Hòa Trung
  2. Thôn Bình Cang
  3. Thôn Bình Lương Đông
  4. Thôn Bình Lương Tây
  5. Thôn Bình Lương Trung
  6. Thôn Hòa Lạc
  7. Thôn Hội Ngãi
  8. Thôn Long Thạnh Đông
  9. Thôn Long Xuân
  10. Thôn Ninh Thạnh
  11. Thôn Phong Hòa
  12. Thôn Thái Bình Trung
  13. Thôn Thuận Hòa
  14. Thôn Thuận Hòa Đông
  15. Thôn Thuận Ngãi Thượng
  16. Thôn Toàn Hòa
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH BIÊN HÒA (1836)
Next reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH ĐỊNH TƯỜNG (1836)