Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Địa bạ triều Nguyễn - tỉnh Hà Tiên, một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh xưa kia của đất nước chúng ta. 

Địa bạ triều Nguyễn là một tư liệu vô cùng quý giá của triều Nguyễn (1802~1945), một triều đại chính thống gắn liền với nhiều thăng trầm của dân tộc.

河仙省

TỈNH HÀ TIÊN 河仙省 (1836)

0
Số phủ
0
Số huyện
00
Số tổng
000
Số làng - thôn - xã

 

 


PHỦ AN BIÊN 安邊府 - HUYỆN HÀ CHÂU 河州縣 (5 TỔNG)

 • Tổng Hà Nhuận (5)
  1. Thôn Hoa Giáp
  2. Thôn Tiên Hưng
  3. Thôn Tiên Hưng Tây
  4. Thôn Tiên Long
  5. Thôn Tiên Phước
 • Tổng Hà Thanh (11)
  1. Thôn Bình An
  2. Thôn Hòa Mỹ Đông
  3. Thôn Hòa Thuận
  4. Xã Mỹ Đức
  5. Thôn Tân Thạnh
  6. Thôn Thạnh Long
  7. Thôn Thuận Yên
  8. Thôn Tiên Mỹ
  9. Xã Tiên Quán
  10. Thôn Tiên Thới
  11. Thôn Vy Sơn
 • Tổng Nhuận Đức (7)
  1. Xã Cố Tham
  2. Thôn Đôn Hậu
  3. Thôn Hòa Luật
  4. Thôn Lộc Trĩ
  5. Thôn Mụ Sơn
  6. Thôn Nhượng Lộ
  7. Thôn Tầm Lai
 • Tổng Phú Quốc (10)
  1. Thôn An Thới
  2. Thôn Cẩm Sơn
  3. Thôn Dương Đông
  4. Thôn Hàm Ninh
  5. Thôn Mỹ Thanh
  6. Thôn Tân Lập
  7. Thôn Phú Đông
  8. Thôn Phước Lộc
  9. Thôn Thới Thạnh
  10. Thôn Tiên Tỉnh
 • Tổng Thanh Di (11)
  1. Thôn Cần Thu
  2. Thôn Côn Văn
  3. Thôn Dương Hòa
  4. Xã Mông Mâu
  5. Thôn Nam An
  6. Thôn Nam Hòa
  7. Thôn Sa Kỳ
  8. Thôn Thuận Đức
  9. Thôn Trà Câu
  10. Thôn Trác Việt
  11. Thôn Tư Ngãi

PHỦ AN BIÊN 安邊府 - HUYỆN KIÊN GIANG 堅江縣 (4 TỔNG)

 • Tổng Giang Ninh (11)
  • Thôn Áp Lục
  • Thôn Cao Môn
  • Xã Địa Linh
  • Xã Hỏa Lựu
  • Xã Hương Phù
  • Thôn Hương Thụ
  • Thôn Lộc Động
  • Thôn Phương Lang
  • Thôn Thủy Liễu
  • Xã Vị Thủy
  • Xã Xà Bàn
 • Tổng Kiên Định (14)
  • Xã An Hòa
  • Thôn An Thuận
  • Xã Hòa Nông
  • Thôn Lại Sôn
  • Thôn Long Hưng
  • Xã Long Thành
  • Xã Minh Hương Vĩnh Lạc
  • Xã Sái Phu
  • Thôn Tăng Long
  • Xã Thạnh Hòa
  • Xã Vĩnh An
  • Thôn Vĩnh Hòa Đông
  • Xã Vĩnh Thạnh
  • Xã Vĩnh Thạnh Đông
 • Tổng Kiên Hảo (23)
  • Xã Bàn Thạch
  • Xã Bình A
  • Thôn Cam Da
  • Xã Cù Hóa
  • Thôn Dục Tượng
  • Xã Đằng Vân
  • Thôn Hóa Quảng
  • Xã Lạc Thổ
  • Thôn Liên Trì
  • Xã Minh Lương
  • Xã Ngọc Chúc
  • Thôn Ngọc Giải
  • Xã Pha Kinh
  • Xã Phong Hóa
  • Xã Tham Định
  • Thôn Thanh Lang
  • Xã Thiếp Ngạc
  • Xã Thông Chử
  • Xã Thùy Đăng
  • Thôn Trà Tuấn
  • Xã Tỷ Ốc
  • Xã Vĩnh Niên
 • Tổng Thanh Giang (8)
  • Xã Đông An
  • Xã Đông Thới
  • Thôn Thới An
  • Thôn Vĩnh Hòa
  • Thôn Vĩnh Lộc
  • Thôn Vĩnh Phước
  • Thôn Vĩnh Thuận
  • Xã Vĩnh Thuận Đông

PHỦ AN BIÊN 安邊府 - HUYỆN LONG XUYÊN 隆川縣 (2 TỔNG)

 • Tổng Long Thủy (30)
  • Thôn An Thành
  • Xã Bình Lăng
  • Thôn Bình Thạnh
  • Thôn Cát An
  • Xã Cửu An
  • Thôn Đại Hữu
  • Thôn Hòa Thạnh
  • Thôn Long Điền
  • Thôn Mỹ Chánh
  • Thôn Mỹ Thuận
  • Thôn Phong Thạnh
  • Thôn Phú Lộc
  • Thôn Phước Thạnh
  • Thôn Tân An
  • Thôn Tân Bình
  • Thôn Tân Định
  • Thôn Tân Đức
  • Thôn Tân Hóa
  • Thôn Tân Long
  • Thôn Tân Mỹ
  • Thôn Tân Ngãi
  • Thôn Tân Phong
  • Thôn Tân Qui
  • Thôn Tân Thới
  • Thôn Tân Thuộc
  • Thôn Tân Trạch
  • Thôn Tân Xuyên
  • Thôn Thạnh Hòa
  • Thôn Thạnh Trị
  • Thôn Vĩnh Thạnh
 • Tổng Quảng Xuyên (14)
  • Thôn An Hòa
  • Xã An Lạc
  • Thôn An Phong
  • Thôn Lâm An
  • Thôn Long An
  • Thôn Phú Thạnh
  • Thôn Tân An
  • Thôn Tân Duyệt
  • Thôn Tân Hội
  • Thôn Tân Hưng
  • Thôn Tân Khánh
  • Thôn Tân Thuận
  • Thôn Tân Thủy
  • Xã Thái Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN – TỈNH AN GIANG (1836)
Next reading
XÁC ĐỊNH HƯỚNG NHÀ TỐT – XẤU THEO PHONG THỦY