----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Bạn có nhu cầu đưa thông tin dòng họ của mình lên trên website GIAPHA.ORG để cho người thân có thể dễ dàng truy cập qua Internet hoặc những người khác ở Việt Nam và trên thế giới cùng biết đến dòng họ mình, GIAPHACO sẽ giúp bạn thực hiện điều đó hoàn toàn miễn phí.

Nếu bạn đã có sẵn thông tin Gia Phả của dòng họ mình và cũng muốn đưa lên Internet, hãy liên hệ GIAPHACO, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu đó sang kỹ thuật số và đưa lên website, dòng họ của bạn sẽ hội nhập cùng với những dòng họ khác trong hệ thống.

Gia phả kỹ thuật số là sự kế thừa của Gia phả truyền thống, một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ vào việc xây dựng gia phả. Với phương pháp này, chắc chắn thông tin của dòng họ sẽ được bảo lưu trường tồn, khả năng chia sẻ cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng; dòng họ của chúng ta ngày càng vững mạnh, cùng kết nối tới những dòng họ khác và từ đó đất nước cũng sẽ phát triển hơn nữa, đồng thời hội nhập cùng sự tiến bộ của thế giới.

TÌM HIỂU VỀ GIA PHẢ KỸ THUẬT SỐ