----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Việt Nam có một nền văn hóa phong phú và đa dạng trên tất cả các khía cạnh, người Việt cùng cộng đồng 54 dân tộc có những phong tục đúng đắn, tốt đẹp từ lâu đời, có những lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, những niềm tin bền vững trong tín ngưỡng, sự khoan dung trong tư tưởng giáo lý khác nhau của tôn giáo, tính cặn kẽ và ẩn dụ trong giao tiếp truyền đạt của ngôn ngữ, từ truyền thống đến hiện đại của văn học, nghệ thuật.

Mục tiêu của công ty GIAPHACO là lưu trữ thông tin của ít nhất 1000 công trình Văn Hóa trên toàn quốc theo cách chuyên nghiệp nhất. Toàn bộ thông tin này đều được công ty chia sẽ rộng rãi trên website để bạn có thể dễ dàng tìm đến và nghiên cứu. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để các dữ liệu văn hóa được chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến.

TÌM HIỂU THÊM