----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Quốc sử ghi chép việc chung của đất nước, của dân tộc,… từ khi được thành lập. Gia phả ghi chép việc riêng của gia đình, dòng họ,… từ khi hình thành cho đến ngày hiện tại.

Đất nước trong giai đoạn không có sử gọi là huyền sử. Dòng họ không có phả gọi là huyền phả; tức tổ tiên, truyền thống dòng họ, con người, sự việc ở đây chỉ dựa vào ký ức và truyền khẩu, do vậy lâu ngày chắc chắn sẽ bị mai một và có thể dòng họ đó sẽ bị xóa bỏ dưới bánh xe lịch sử. Có gia phả, mọi việc sẽ rõ ràng, chính xác, bền vững, khả năng lưu truyền mạnh mẽ. Người “mất gốc”, không biết mình do ai sinh ra và gốc gác ở nơi đâu, kết quả sẽ không biết được phương hướng của tương lai; đây là hoàn cảnh đáng thương cô độc và quạnh quẽ. Người có gia phả sẽ rất tự tin, rất tự hào về truyền thống tốt đẹp, sáng lạng của dòng họ mình để củng cố niềm tin, vững bước đi lên. Nếu bạn cần giúp đỡ để xây dựng cho dòng họ mình một bộ Gia phả hoàn chỉnh, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.