----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Điện thờ tọa lạc tại đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

14620d5ef393492fc1559dafba3dae51.md.jpg
dd197bc9727d6ee82009be37d3c199cc.md.jpg
e8a4a681883c77c8b6227eed985ef81d.md.jpg
5741ec3d4ab0db6b02b828a24df5d1d4.md.jpg
aa7a1f3ac956cbf5d231d2c4ebbf9043.md.jpg
5abe632a973a906932775fe447a312e1.md.jpg
2f62bcc4f41d059dfb432cc69b836f8f.md.jpg
1eb075b7dc2ee386beaa941727853ac0.md.jpg
6e630ba2fb632beafbafec22b4e357a8.md.jpg
556e2b09bf0d1899a5ce4e23881df3c1.md.jpg
fb4e66ed2fc7d2d2f74b37e275c74242.md.jpg
edd062aeafce2f39ed363e94cd094730.md.jpg
9e2000d5272513bc34ba2aa453f9ebfe.md.jpg
da0299f1092c069486882b7fbea5bff0.md.jpg
675d8f6c725b69b787a347f9e71f4a7d.md.jpg
b984f63dee42505794c07204207aeab7.md.jpg
8ab14b5872f8a375f42af7ac988483fe.md.jpg
20cf1b161ca8753058e2ca796e5845d5.md.jpg
a33f6cb07c4142e25494cbf15dd9fd73.md.jpg
139477b71e423b4de516f9f2cb3008f1.md.jpg
71d9df08ea1298fc1a7d452b875b4cd1.md.jpg
ea03931dd889de4338002fb142d5a095.md.jpg
8b8176753c64976faa7f02bd831b853c.md.jpg
0f11bee025d214d2e256c6e12d530813.md.jpg
089df4996d0ff856318e42ac1bda4c1b.md.jpg

Previous reading
CHÙA QUANG MINH NHƯ LAI (XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
THÁNH THẤT BÌNH KHÁNH (XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)