----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Điện thờ tọa lạc tại đường Lê Thương, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 8740045

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

5ab667bf736397c4cf453af84f1a1ae5.md.jpg
6419a2cff73475f911cf0e56498d5a9b.md.jpg
20ea05f66c13c04e25b4999797eb59ab.md.jpg
1e99c8f0ec668a4414c096a0d8c68d24.md.jpg
049b2725acff7578530219cba2ee2383.md.jpg
373ff98ef1eda251054f0fe63f14549a.md.jpg
66545a6f2f53f09e081c8fd9ec12048c.md.jpg
e85e63c7eb4fc8c83ec4ddbe400632e2.md.jpg
fa1e6dfee693f46ab0c7b98c94269f78.md.jpg
8c43a96ac42ce1a0085c23d4e39b9d00.md.jpg
52a6ba1f2f1ddd8a77df98f9e2e63f5b.md.jpg

Previous reading
CHÙA THẠNH PHƯỚC (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
THÁNH THẤT CẦN THẠNH (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)