----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Điện thờ tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

f10744cc8160b06a3b484e6da0810122.md.jpg
2d066a75b4edaba53b9f3c98a875683b.md.jpg
19172598848133bbfabb0cc8fe0948f8.md.jpg
3fd80b2519fcdf250ff6f7e297f79b46.md.jpg
c21a2b8d756306528f155ff7fecbfef7.md.jpg
1861e5b1394c336fd4d904f6c4503d6a.md.jpg
6c28d6b1531aae51f81af9471fd3c3e9.md.jpg
2f38a6707149b9ecaf5743294d8e76ce.md.jpg
0b302e41694bd561987a84a4c34b1590.md.jpg
e1becbdc740a3b813e1daac3d20a7645.md.jpg
827b4f42272c63e0b2882a8cfdc165bd.md.jpg
83efad49573420fd25a479af9fc6d72a.md.jpg
1fb7414ee4ac9c36f899394ec76e53b2.md.jpg
b00d4942b00fb84c040bedcd04332607.md.jpg
115eb1c94300c1268eefce5e377367fe.md.jpg
b8e250049db553e89b2aa36ebb1de9af.md.jpg
5de003557e800b4d4226cecc2f5653fb.md.jpg
d67e4a670365fc431ee8798cf292d2b0.md.jpg
c721e667e969fdedbe62d79c43d56e67.md.jpg
b4cd8bde0097ce7bfbf4fc0c97c626e8.md.jpg
dcaabb81e932b249c607545fbb31dc4d.md.jpg
f2962f3a58383b80692cd72a6e0e06cd.md.jpg
4600fd60ea1032eb58e052121d9e969a.md.jpg
42486c2ecac06f8c54cc56604e455fdd.md.jpg
1ad6a4e89ab25d2db1c9fe4a6fffc78d.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT NHẨN HÒA (XÃ KHÁNH LỘC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
THÁNH THẤT NGỌC HƯƠNG (XÃ KHÁNH BÌNH, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)