----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Điện thờ tọa lạc tại đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

0f56c949906617e04b1ba10ffd9f9392.md.jpg
9108f6b5c1ddea87fba9e4c54c0acbea.md.jpg
6bd33addf305fc2241fd7bca4fb30634.md.jpg
e555c502106718b6f87755979c81eff6.md.jpg
b6101d4864051e557e6103d385294716.md.jpg
17836e2bf99327d1d882cf46f6108d40.md.jpg
571700fccd7f8bbeec3b3608520951cc.md.jpg
120088534f8558cf91b00bd9a7d00ed5.md.jpg
0e92783c86842e0e8a1dd26fdda97b49.md.jpg
8dec5320113bb089477e8494a537b60e.md.jpg
e6c3b4bc8ed6bbd6dde6b5dd8f9bae51.md.jpg
678bbdf51112438294a328446b65b36c.md.jpg
819fc29395a0971810189034ab92521a.md.jpg
ec80298a09a465204a528c9d86f66db3.md.jpg
5d7aeee1bb577f629e889866e9cce307.md.jpg
62b06e9f0d949591d1fe84893aa5bcfe.md.jpg
9fd4d8119b34907231cc1e8a2a693b21.md.jpg
3e84ee94cc518f8fcc1b415f1e8c6012.md.jpg
374113695ded7772f40401bafcddfb48.md.jpg
bbdd817881d9c9ecb7e78e7d1de0e396.md.jpg
59e81007abc53f6fd59d7791887e8b5c.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI NINH HÒA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)