----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Đình thần Tân An tọa lạc tại đường Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; nằm gần bến Ninh Kiều.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

edb6d3e7f41a5fad38d27121a5c06e1d.md.jpg
f1656969fd6d09259de75aa1bcf1ea57.md.jpg
e6577adb780965a1bb0821793ef4f0b8.md.jpg
cd422c002d6267539ef97953ad779f8b.md.jpg
3d34a6d33964d121855d3778377f7f9b.md.jpg
f7f4d60e44925b3c440c4b53c15158cc.md.jpg
827876cbf6790e33c7e7ea3ec10fc728.md.jpg
28c3e23ccafcf71ea979bb526e622480.md.jpg
06d34bdc172038cccd53d9a7877fa6c5.md.jpg
1655cc89b4f5c26d48dc4d59b94242d5.md.jpg
0da2a63d2f01d47dcde9e85ef0310423.md.jpg
55273ddf25df5559b67e5806c07e1446.md.jpg
a0d3ed40df3ea9b1b747412cac32dca5.md.jpg
f97d97050f0c8ea21be9ee66592bcbd6.md.jpg
37db9f45cf598ce5cbd772816a8e0b4d.md.jpg
d080b1bb6ed222d10139cbd96933ad15.md.jpg
8789358b43950d00f6c74346884748ff.md.jpg
2fb784ccff115bca6e581cbc7b09f5b0.md.jpg
7419818cdd61510725392195db464343.md.jpg
2a2cab31b964336e7243bbf41119274e.md.jpg
ab6423d253a84428bc48ae8a9fcb5426.md.jpg
4abb004f30e74506b8c5d33cd2fd3ab0.md.jpg
fb8b4d41e714d24d17155fc323c5ab82.md.jpg
2f5324a367c50702f61989d137fe2a53.md.jpg
0d58e5a4198f78cee6a91317d1c5b3e8.md.jpg
2eb9b9a823dbcecd5f3d8945da588db7.md.jpg
c75d1502a904e288d61a38534d4d38c8.md.jpg
4090e69bdcbf2e217c288aee3a98eff8.md.jpg
cd7fd27f9aec3392603568dab75b0cb1.md.jpg
f70131e39cbf64fa32c3853fc75207cf.md.jpg
6e173c78d57201f24e1c9a2c3363b4dc.md.jpg
1bfa0475c12525c1086c44074e292c36.md.jpg
bd0d2392337157275df7f4f4b606afc1.md.jpg
3be7ccc85c5859b605bce79b50c4b6d5.md.jpg
627514977cb7a73b1dcdd419f6414953.md.jpg
716e55ad488e3622937cd33ff256c8d2.md.jpg
ec939f98ae828b1a66cb5e30b4a322e1.md.jpg
7ca4b4252b5504db9c59d948dc9101af.md.jpg
22d58f90643c734d16e568eabbbfeef8.md.jpg
6b390a8485f597b62e505a4a3a4a0a9e.md.jpg
c1aacb380e77d1783937459a78dd55c3.md.jpg

Previous reading
CHÙA ÔNG – HỘI QUÁN QUẢNG TRIỀU (PHƯỜNG TÂN AN, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ)
Next reading
TỊNH XÁ NGỌC KHÁNH (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)