Đình thần Thới Bình tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

INFO


NGÀY LỄ QUAN TRỌNG (ÂM LỊCH)

  • Ngày 20~21 tháng Hai: Lễ hội Kỳ yên.
  • Ngày 11~12 tháng Năm: Lễ hội Hạ điền.

GALLERY

13caa29bbdf44906938da0e38c66c4b3.md.jpg
a35c1e99eb0b8766a67f3c3fd111a562.md.jpg
d1103523262d433a765f2004605bdece.md.jpg
e0b6e0e5fb2134d2fbcd0b2391be036b.md.jpg
1a5f8edf15811522f6094b09feed2e50.md.jpg
257447433ffd06a7b90ad156afc2115c.md.jpg
727d50db1f0a4fd024ee3828b1452cce.md.jpg
15becdb32964f11c7cd25ebd577cfb13.md.jpg
33faef80be4ece19151b5d32948a7830.md.jpg
1353993e526fdd7d128a831984edfdac.md.jpg
a0ae573fae660fa593dc4b6fd276301a.md.jpg
10acd0fcaed887aae57cf7021c1c5dea.md.jpg
9a753a5018f9c388a9690ed3bdc3fe5a.md.jpg
1c54ff96ee1b4558e8f3c9c6c4d6fb3b.md.jpg
2797796442abb76e08cf7c1bbc206173.md.jpg
195f5ef050bc09dab7f3bdb004b4e718.md.jpg
b2ef88d09e9aea7eaaef87224da86bf7.md.jpg
4cea4d7861cffa32ef8c9439d881c4eb.md.jpg
25153b0245b2637bd4b572d4919e6936.md.jpg
b22b8881b6fc4da2e8dccb2a1d6a6a94.md.jpg
d4eff443fd2b7243733cc74100700db8.md.jpg
766ed515a177e047f6baeef37df8c6e5.md.jpg
d0c15586a316c94bd246cfd8a3e8ef33.md.jpg
6a97d2fe95968611f494c9e9453c5177.md.jpg
ccde63b4ee7e75dda3d323dd517e5531.md.jpg
db4a01ada52c30a59fd1be07458fae10.md.jpg
a355df777dd155fcde10b14b9b749c2c.md.jpg
e4def6a323654ffcd9527d1da904b39c.md.jpg
a6374faf7a5c2bca7d821d23c3833628.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI LINH THIÊN ĐÀN (XÃ TRÍ PHẢI, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
CHÙA VẠN LINH (XÃ HỒ THỊ KỶ, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)