Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN LÊN + TRƯƠNG THỊ HOÀ (Năm)

4 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn

Thay đổi cuối 26 tháng 05 2019 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Tư năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 166 ngày ứng với ngày 14 tháng 05 năm 2020)21:12:52

Bởi: Lê Văn Sử