----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Giáo điểm tọa lạc tại duyên hải, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

c5cb29eaf28fd0a27cd7950f3df139c3.md.jpg
7ae0ae8dd67d378fe9ab8909322acb7d.md.jpg
f819f9276fd8be1499d5c6a7afcbae71.md.jpg
8fdedecea367bd17d5c7b4e10aa608df.md.jpg
65c70848b87349feecb1f2fe62c8a7ed.md.jpg
cb9c7529cea86a388ac2abd021586b44.md.jpg
1d98c236f629f2c1a96c0a0f385726ad.md.jpg
724b9ec7d171141125d02fa8c1ddfd86.md.jpg
cf62f4fbe8a44d6541fda7f56d98f8cc.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT LONG THẠNH (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
THÁNH THẤT HƯƠNG ĐẠO ĐỒNG HÒA (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)