----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ Lục tỉnh của Trương Vĩnh Ký.

Thông tin này không chính xác được như trích dẫn từ Đại Nam thực lục, Gia Định thành thông chí hay Đại Nam nhất thống chí, song giúp chúng ta dễ nhận diện được vị trí so với ngày nay vì có thêm những địa danh Nôm.南圻六省

NAM KỲ LỤC TỈNH 南圻六省 (1840)

0
Số tỉnh
00
Số phủ
00
Số huyện

TỈNH BIÊN HÒA

 1. Phủ Phước Long - Dỏ Sa
  • Huyện Phước Chánh - Dỏ Sa
  • Huyện Bình An - Thủ Dầu Một
  • Huyện Ngãi An - chợ Thủ Đức
  • Huyện Phước Bình - Biên Hòa
 2. Phủ Phước Tuy - Mô Xoài
  • Huyện Phước An - Mô Xoài
  • Huyện Long Thành - Đồng Môn
  • Huyện Long Khánh - thôn mọi Bà Kí

TỈNH GIA ĐỊNH

 1. Phủ Tân Bình - Sài Gòn
  • Huyện Bình Dương - Sài Gòn
  • Huyện Bình Long - Hóc Môn
  • Huyện Tân Long - Chợ Lớn
 2. Phủ Hòa Thạnh - Gò Công
  • Huyện Tân Hòa - Gò Công
  • Huyện Tân Thạnh - Kỳ Son
 3. Phủ Tân An - Vũng Gù
  • Huyện Cửu An - Vũng Gù
  • Huyện Phước Lộc - Cần Giuộc
 4. Phủ Tây Ninh
  • Huyện Tân Ninh - Tây Ninh
  • Huyện Quang Hóa - Trảng Bàng

TỈNH ĐỊNH TƯỜNG

 1. Phủ Kiến An - chợ Cai Tài
  • Huyện Kiến Hưng - giồng Trấn Định
  • Huyện Kiến Hòa - Chợ Gạo
 2. Phủ Kiến Tường - Cao Lãnh
  • Huyện Kiến Phong - Cái Bè
  • Huyện Kiến Đăng - Cai Lậy

TỈNH VĨNH LONG

 1. Phủ Định Viễn - Vĩnh Long
  • Huyện Vĩnh Bình - Long Hồ
  • Huyện Vĩnh Trị - Vũng Liêm
 2. Phủ Hoằng An - Ba Vác
  • Huyện Tân Minh - Ba Vác
  • Huyện Duy Minh - rạch Nước Trong
 3. Phủ Hoằng Đạo - Bến Tre
  • Huyện Bảo Trị - Bến Tre
  • Huyện Bảo An - Cái Bông
 4. Phủ Lạc Hóa - Trà Vinh
  • Huyện Tuân Ngãi - Cầu Ngang, Mương Đục
  • Huyện Trà Vinh - Trà Vinh

TỈNH AN GIANG

 1. Phủ Tuy Biên - Châu Đốc
  • Huyện Tây Xuyên - Cái Vừng, Ba Rách, Long Xuyên
  • Huyện Phong Phú - Cần Thơ
 2. Phủ Tân Thành - Sa Đéc
  • Huyện Vĩnh An - Sa Đéc
  • Huyện Đông Xuyên - Cái Vừng
  • Huyện An Xuyên - Nha Mân
 3. Phủ Ba Xuyên - Sóc Trăng
  • Huyện Phong Nhiêu - Bãi Xàu
  • Huyện Phong Thạnh - Nhu Gia
  • Huyện Vĩnh Định - Ba Xuyên

TỈNH HÀ TIÊN

 1. Phủ Quảng Biên - Cần Vọt
  • Huyện Khai Biên - phía Cần Vọt
  • Huyện Vĩnh Trường - phía Cần Vọt
 2. Phủ An Biên - Hà Tiên
  • Huyện Hà Châu - Hà Tiên
  • Huyện Long Xuyên - Cà Mau
  • Huyện Kiên Giang - Rạch Giá
 3. Phủ Tịnh Biên - Thất Sơn, Xà Tón
  • Huyện Hà Dương - Lình Quình
  • Huyện Hà Âm - Giang Thiềng
Previous reading
NHÀ THỜ TIN LÀNH CÀ MAU (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
HÀNH CHÍNH NAM BỘ VÀO THẾ KỶ XVIII ĐẾN XIX (1765~1820)